Firmy

Společnost učitelů českého jazyka a literatury

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme učitele českého jazyka a …
724 843 356

MAS Mohelnicko, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení pro území mikroregionu Mohelnicko. Hlavním cílem je rozvoj území prostřednictvím získávání finančních prostředků pro podporu projektů realizovaných za účelem posílení ekonomiky regionu, zkvalitnění života obyvatel i zlepšení vzhledu naší …
606 500 060

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů a poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Nabídka pomoci při hledání zaměstnání. Možnost výcviku vodicích …
583 217 105

Eywan 2010

 – Naplánovat trasu
Pořádání sportovních a kulturních akcí pro …

Spolek mediků Lékařské fakulty UP v Olomouci

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je prosazovat a hájit zájmy studentů a přispívat k rozvoji vzdělání a kulturního života na …
585 632 999

SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Olomouckého kraje

 – Naplánovat trasu
Cílem naší činnosti je spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života, zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných …
737 908 221

Česká společnost robotické chirurgie

 – Naplánovat trasu
Cílem společnosti je dbát o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní …
588 443 461

Iniciativa pro podporu vypálených obcí, z.s.

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je podpora vypálených obcí na území České republiky a udržení povědomí o těchto místech u široké …
724 444 329

Sbor dobrovolných hasičů v České Vsi

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Dále pořádáme kulturní i společenské akce. Zaměřujeme se na hasičský sport. Disponujeme vlastní …
603 277 720

Mánes

Jsme národopisným amatérským souborem, který v tvorbě svého programu vychází z původních tradic hanáckého lidového …

Sdružení Šance - sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení se záměrem humanizovat protinádorovou léčbu dětí. Pořádáme rekondiční pobyty a vedeme registr dárců kostní dřeně. Dále organizujeme divadelní představení, koncerty, vánoční besídky, víkendové pobyty, den dětí i společenské …
585 854 476

Sbor dobrovolných hasičů Bohuslavice

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zaměřujeme se i na hasičský sport. Pořádáme kulturní a společenské akce. Disponujeme vlastní …
605 824 640

Mikroregion Kostelecko

 – Naplánovat trasu
Sdružování obcí mikroregionu za účelem vzájemné podpory a společenského …
582 381 127

Dětský folklorní soubor Dunaječek

 – Naplánovat trasu
Provoz dětského folklorního …