Firmy

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Šumperk

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci sdružující občany trvale postižené závažnými civilizačními chorobami. Rozvíjíme léčebnou a sociální rehabilitaci zdravotně postižených dětí i dospělých. Organizujeme rekondiční pobyty a tábory pro kardiaky, diabetiky, postižené roztroušenou sklerózou i dialyzované …

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů a poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Nabídka pomoci při hledání zaměstnání. Možnost výcviku vodicích …
775 138 112

Sdružení měst a obcí Jesenicka

 – Naplánovat trasu
Podporujeme rozvoj regionu v oblastech zdravotnictví, odpadů, kultury, sportu, cestovního ruchu, dopravy a dotační …
584 459 010

Klub stomiků Prostějov

 – Naplánovat trasu
Klub sdružuje občany s kolostomií, ileostomií a urostomií. Nabízíme rady a informace o problémech života se stomií, včetně informací o dostupných pomůckách. Pořádáme schůzovou, přednáškovou, kulturní a společenskou, výchovnou a vzdělávací činnost, sportovní a rekondiční …
721 881 484

Sbor dobrovolných hasičů Siemens Mohelnice

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zaměřujeme se i na hasičský sport. Pořádáme kulturní a společenské akce. Disponujeme vlastní …
583 433 150

Česká společnost gynekologie dětí a dospívajících

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti gynekologie dětí a dospívajících. Pořádáme odborné konference a …
585 854 103

Eywan 2010

 – Naplánovat trasu
Pořádání sportovních a kulturních akcí pro …

Romodrom o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Podporujeme vzdělání, poskytujeme pomoc při hledání zaměstnání a při problémech s dluhy, zajišťujeme komunikaci s …
776 115 754

SK SPORTFIT

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení se zaměřením na pořádání sportovních a rekreačních aktivit pro děti, mládež i …
776 569 944

Svaz Maďarů žijících v českých zemích

Poskytujeme služby maďarské menšině se zaměřením na překladatelskou činnost a poskytování informací o Maďarsku a jeho kultuře. Snažíme se o uchování národní a kulturní identity Maďarů žijících v České republice, rozvoj jejich duchovních hodnot a vzdělanosti i podporu česko-maďarské …

Spolek pro rozvoj Rejvízu

 – Naplánovat trasu
Rozvoj turistiky, kultury, sportu, vzdělávání a propagace …
737 241 330

Sdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu, z.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádáme mezinárodní hudební …
702 028 072

ZEKOF TEAM

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení cyklokrosových závodníků. Účastníme různých soutěží a …
608 525 981

Mánes

Jsme národopisným amatérským souborem, který v tvorbě svého programu vychází z původních tradic hanáckého lidového …