Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Filmový klub Vysoké Mýto

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na promítání českých i zahraničních …
465 423 838

Český klub nedoslýchavých Help

 – Naplánovat trasu
Hájíme zájmy sluchově postižených - nedoslýchavých, usilujeme o větší informovanost veřejnosti o problémech sluchově postižených a poskytujeme svým členům komplexní služby, které pomáhají při překonávání každodenních bariér v jejich životě. Nabízíme odborné sociální poradenství a aktivizační …
466 311 888

Mikroregion Poličsko

 – Naplánovat trasu
Ochrana společných zájmů sdružených …
461 725 253

Malá scéna Ústí nad Orlicí, o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení se zabývá organizací a realizací pravidelných akcí zejména v oblasti filmu, divadla, hudby, výtvarného umění a vzdělávaní. Vytváříme také materiální a organizační podmínky pro provozování kulturních a společenských aktivit. Zajišťujeme scénické aktivity v oblasti malých jevištních …
608 752 608

Lay.no, o.s.

Zabýváme se organizováním rozličných kulturních akcí pro diváky i posluchače, návštěvníky i kolemjdoucí, pro děti i starce. Pořádáme hudebně-divadelní festival Ejhle, …

Exlibris, spolek přátel umění

 – Naplánovat trasu
Uskupení sdružuje zájemce o výtvarné umění a pořádá přednášky, rozpravy i vlastní …
(1)

Nadace pro rozvoj města Pardubic

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadaci se zaměřením na financování projektů zajišťujících rozvoj města …

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky

 – Naplánovat trasu
Dbáme na obhajobu, prosazování a naplňování zájmů a potřeb osob se zdravotním postižením v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy. Jsme hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, členem několika mezinárodních …
(1)
736 751 202

Klubcentrum v Ústí nad Orlicí

Provozujeme organizaci pro kulturu, profesionální i neprofesionální umění, vzdělávání a využití volného času všech věkových kategorií. Pořádáme kulturní a společenské akce, výstavy, soutěže či prodejní …

Spolek přátel Kunětické hory

 – Naplánovat trasu
Podpora poznání, propagace, rozvoje a ochrany hradu a jeho …

Folklorní soubor Lipka Pardubice

 – Naplánovat trasu
Vystupujeme ve vlastních pořadech, na festivalech a propagačních či firemních akcích. Nabízíme uspořádání taneční zábavy v délce od 30 minut, na celý večer, plné předtančení, tanečních her, soutěží, výuky tance a živého hudebního doprovodu k volné zábavě. Přizpůsobíme se vaším …
739 370 595

JERMS, z.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádání pravidelných i nepravidelných akcí pro rodiče s dětmi a vzdělávacích programů pro matky na mateřské …
722 059 872

Město na kole, z.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme rozvoj cyklistické dopravy ve …

Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela o.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádání shromáždění a různých akcí na podporu česko-německých …
461 316 304