Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Dětský folklorní soubor Perníček

 – Naplánovat trasu
Soubor sdružují více než 100 dětí ve věku od 4 do 18 let. Děti tančí a zpívají, pořádáme …
775 686 916

Český esperantský svaz

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je šířit neutrální mezinárodní jazyk esperanto a zpřístupnit české veřejnosti bohatství jeho kultury. Pořádáme jazykové kurzy esperanta či výstavy, semináře, kongresy a další kulturní i společenské …
774 999 091

Kulturní služby města Moravská Třebová

 – Naplánovat trasu
Nabídka divadelních představení, koncertů a dalších kulturních …
461 311 127

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů a poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Nabídka pomoci při hledání zaměstnání. Možnost výcviku vodicích …
607 657 188

OBCE BEZ KORUPCE

 – Naplánovat trasu
Sdružení občanů za účelem bezkorupčního jednání zástupců obcí. Dohled nad transparentností hospodaření s veřejnými prostředky ze strany územně samosprávných celků a právnických osob zřízených a založených územně samosprávnými …
602 159 418

Amalthea o.s.

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších odborných a společenských aktivit, zvyšovat podíl náhradní rodinné péče v systému služeb pro děti bez rodinného …

Exlibris, spolek přátel umění

 – Naplánovat trasu
Uskupení sdružuje zájemce o výtvarné umění a pořádá přednášky, rozpravy i vlastní …
(1)

Četnická pátrací stanice Pardubice, z.s.

 – Naplánovat trasu
Věnujeme se historii československého četnictva, finanční stráže, státní policie a armády z let 1918 - 1945, a historii jednotek Stráže obrany státu 1936 - 1939. V dobových uniformách se účastníme bojových ukázek, vzpomínkových akcí, pietních aktů, spolupracujeme s filmaři při natáčení …

Sdružení pro Heřmanice o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení, které se zabývá celkovým rozvojem regionu. Pořádáme společenské a kulturní akce jako je Dětský den a …
604 275 348

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky

 – Naplánovat trasu
Dbáme na obhajobu, prosazování a naplňování zájmů a potřeb osob se zdravotním postižením v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy. Jsme hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, členem několika mezinárodních …
(1)
736 751 202

Klub lékařů Podorlicka

 – Naplánovat trasu
Provozujeme zájmovou a profesní organizaci lékařů a vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve …
465 676 839

Východočeský letecký archiv

 – Naplánovat trasu
Vyhledávání zřícených letadel zejména z II. světové války, shromažďování historicky cenných materiálů a jejich renovací. Dále organizujeme vzpomínkové akce nebo výstavy v rámci aviatických …

Destinační společnost Východní Čechy

 – Naplánovat trasu
Provoz organizace sdružující významné subjekty v cestovním ruchu s cílem rozvoje a podpory cestovního …
466 030 412

Sbor dobrovolných hasičů Bukovina

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zaměřujeme se i na hasičský sport. Pořádáme kulturní a společenské akce. Disponujeme vlastní …