Firmy

Svaz postižených civilizačními chorobami

 – Naplánovat trasu
Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními chorobami. Naším cílem je opětovně začlenit do společnosti osoby dlouhodobě a trvale nemocné a seniory. Specializujeme se na prevenci civilizačního onemocnění jako je osteoporóza, epilepsie nebo roztroušená …
774 579 602

Společnost přátel Carrosserie Sodomka

 – Naplánovat trasu
Pořádání setkání majitelů vozů Carosserie Sodomka a přehlídek historických automobilů pro …

Destinační společnost Východní Čechy

 – Naplánovat trasu
Provoz organizace sdružující významné subjekty v cestovním ruchu s cílem rozvoje a podpory cestovního …
466 030 412

Odbor přátel Sportovního klubu Slavia Praha v Brandýse nad Orlicí

 – Naplánovat trasu
Podpora fotbalového oddílu SK Slavia …
604 677 888

Divadlo Zlatý klíč

 – Naplánovat trasu
Vedeme divadelní soubor s repertoárem pohádek a veselých her pro děti mateřských i základních škol. Pořádáme soutěžní programy a zábavné karnevaly. Účastníme se celostátních přehlídek profesionálních divadelních …
595 170 645

Amalthea o.s.

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších odborných a společenských aktivit, zvyšovat podíl náhradní rodinné péče v systému služeb pro děti bez rodinného …

Koalice nevládek Pardubicka, o.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora vzájemné spolupráce, výměna zkušeností a pomoc v rozvoji neziskových organizací. Podílíme se na rozvoji regionu a ovlivňování rozvojových dokumentů kraje i jednotlivých měst a obcí. Zajišťujeme posilování společenské role občanského …
461 031 821

Lay.no, o.s.

Zabýváme se organizováním rozličných kulturních akcí pro diváky i posluchače, návštěvníky i kolemjdoucí, pro děti i starce. Pořádáme hudebně-divadelní festival Ejhle, …

Sdružení rodičů a přátel dětského folklorního souboru Kuřátka Chrudim, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení přátel souboru. V souboru pracují děti ve třech věkových kategoriích, přičemž těm nejmladším jsou tři teprve roky. Horní věková hranice je omezena dovršením 15 let. Děti se v souboru setkají nejen s jevištním a uměleckým zpracováním písní a …
725 606 520

Středisko východočeských spisovatelů, z.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování spisovatelů, kteří jsou jádrem tohoto společenství a dále i umělců z jiných oblastí a jejich příznivců. Pořádání besed a čtení, nezištná práce pro knihovny a školy, kde autoři pořádají nejen jednotlivé besedy a čtení, ale i takzvaná „řízená …
561 023 904

Dětský folklorní soubor Perníček

 – Naplánovat trasu
Soubor sdružují více než 100 dětí ve věku od 4 do 18 let. Děti tančí a zpívají, pořádáme …
775 686 916

Boii, z.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na rozvoj a popularizaci keltského dědictví. Sdružujeme zájemce o tuto tematiku. Podporujeme turistický ruch, vzdělávání, bádání a rozšiřování znalostí o Keltech. Pořádáme keltské festivaly a svátky keltské kultury v …
733 715 980

Na rovině

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum pro rodinu, děti a mládež. Pořádáme vzdělávací a společenské akce či …
723 720 712

Cesta Mladé Kultury Hlinecka

 – Naplánovat trasu
Organizace pro podporu a obohacení všeobecného kulturního rozvoje města a okolí. Pořádání kulturních a společenských …
721 427 916