Firmy

Klub Paprsek

 – Naplánovat trasu
Pořádání různých akcí pro maminky s …
469 681 487

Občanské sdružení hiporehabilitace Baneta

 – Naplánovat trasu
Činnost tohoto sdružení je zaměřena především na pomoc zdravotně handicapovaným a na rozvíjení vztahu člověka s koněm. Provádění hipoterapie. Poskytování pomoci a léčby při degenerativním nervovém postižení, funkční ženské sterilitě, skolióze, centrální mozkové příhodě, dětské mozkové …
736 157 794

Občanské sdružení ATELIER ČESKÉ RUCE - Asociace výtvarníků a uměleckých řemeslníků České republiky

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení pro účely propagace a udržení kvality českého řemesla a lidových tradic. Pořádáme výstavy, sympozia, semináře, přednášky a krátkodobé kurzy. Poskytujeme ochranu spotřebitele, výrobce a řemeslníka dle principů Fair …
724 500 369

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky

 – Naplánovat trasu
Dbáme na obhajobu, prosazování a naplňování zájmů a potřeb osob se zdravotním postižením v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy. Jsme hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, členem několika mezinárodních …
(1)
736 751 202

Sbor dobrovolných hasičů Chornice

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zaměřujeme se i na hasičský sport. Pořádáme kulturní a společenské akce. Disponujeme vlastní …
604 846 970

Hroši - sdružení pro Hrochovotýneckou obrodu

 – Naplánovat trasu
Podpora společenských, kulturních a sportovních …
602 306 345

Sdružení členů a přátel národopisného souboru Kohoutek

 – Naplánovat trasu
Pracujeme s regionálními materiály a využíváme těchto podkladů k tvorbě scénických dějových …
724 339 799

Divadelní spolek Šembera

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je studovat a veřejně produkovat divadelní představení všech žánrů. Naší náplní je svou činností obohacovat kulturní život zejména na Vysokomýtsku a aktivně udržovat mimořádně letitou tradici ochotničení v našem …
724 093 836

Somebody´s singing

 – Naplánovat trasu
Nabízíme kulturní vystoupení vokálního …
777 620 351

Spolek přátel Kunětické hory

 – Naplánovat trasu
Podpora poznání, propagace, rozvoje a ochrany hradu a jeho …

Koalice nevládek Pardubicka, o.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora vzájemné spolupráce, výměna zkušeností a pomoc v rozvoji neziskových organizací. Podílíme se na rozvoji regionu a ovlivňování rozvojových dokumentů kraje i jednotlivých měst a obcí. Zajišťujeme posilování společenské role občanského …
461 031 821

Rodinné a mateřské centrum Čertík Opatovice nad Labem

 – Naplánovat trasu
Podpora zapojení rodin s dětmi do společenského, sociálního, kulturního, zájmového života v obci a okolí včetně volnočasových aktivit, herny pro děti. Pořádáme společenské akce pro rodiče a …
608 256 820

Český klub nedoslýchavých Help

 – Naplánovat trasu
Hájíme zájmy sluchově postižených - nedoslýchavých, usilujeme o větší informovanost veřejnosti o problémech sluchově postižených a poskytujeme svým členům komplexní služby, které pomáhají při překonávání každodenních bariér v jejich životě. Nabízíme odborné sociální poradenství a aktivizační …
466 311 888

Přátelé betonového opevnění Mlází o.s.

 – Naplánovat trasu
Snaha o obnovu pevnostního objektu RS-88 …
603 477 843