Firmy

Divadelní soubor Poběžovice

 – Naplánovat trasu
Pořádáme divadelní …
379 497 889

Žihelský pěvecký smíšený sbor

 – Naplánovat trasu
Provozování smíšeného pěveckého sboru. Pořádáme koncerty a …
606 928 812

Občanský spolek Hůrka a Radyně ve Starém Plzenci

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení se zaměřením na zvelebování historických a kulturních památek ve Starém Plzenci. Zajišťujeme správu hradů Radyně či Plzeň. Pořádáme kulturní a společenské …
731 958 349

Základní kynologická organizace - 033

 – Naplánovat trasu
Provozujeme kynologické sdružení zabývající se výcvikem psů. Zaměřujeme se na přípravu na zkoušky a na výstavy. Pomáháme s řešením problémů a poskytujeme odborné poradenství. Pořádáme a účastníme se různých kynologických …
374 721 749

Roska Tachov, regionální organizace Unie Roska v ČR

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních …
374 792 518

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky

 – Naplánovat trasu
Dbáme na obhajobu, prosazování a naplňování zájmů a potřeb osob se zdravotním postižením v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy. Jsme hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, členem několika mezinárodních …
(1)
736 751 204

Kontaktní centrum CPPT, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme odborné kontaktní centrum, které nabízí služby snižující rizika související s užíváním návykových látek. Poskytujeme služby lidem, kteří chtějí abstinovat i těm, kteří aktuálně návykové látky užívají. Snažíme se u klientů zvýšit povědomí o rizicích aplikace návykových …
377 421 374

Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek

 – Naplánovat trasu
Provozujeme informační a vzdělávací centrum. Podporujeme rozvoj občanské …
732 883 480

Krajská organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR - Plzeňský kraj

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou a obhajobou potřeb, práv a zájmů všech sluchově postižených v ČR. Nabízíme tlumočnické služby pro sluchově postižené, kurzy znakového jazyka pro veřejnost, poradenské centrum pro sluchově postižené, sociálněprávní poradenství, pomoc při jednání na úřadech, pronájem …
377 237 527

Klub Augusta Sedláčka

 – Naplánovat trasu
Jsme dobrovolné sdružení občanů, od běžných zájemců po specializované odborníky, se zájmem o hrady, zámky, tvrze, panská sídla a opevněné objekty. Pořádáme exkurze a zájezdy, vydáváme odborné publikace a vyhledáváme ohrožené a poškozené …
604 261 000

Sdružení 3pé

 – Naplánovat trasu
Aktivity jsou určeny všem, které zajímá, jestli má křesťanství a Bible co říct současnému člověku nebo jak s jeho myšlenkami a hodnotami seznamovat druhé lidi způsobem relevantním dnešní době. Hlavními aktivitami jsou návazné kurzy Další krok, Ta Kniha a server Prostor pro …
724 435 445

Ochotnický kroužek Lužany

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nezávislé divadlo zaměřující se na původní experimentální tvorbu a hraniční divadelní tvary - výtvarné a loutkové divadlo, hudební, zvukovou a pohybovou …

Český klub nedoslýchavých Help

 – Naplánovat trasu
Hájíme zájmy sluchově postižených - nedoslýchavých, usilujeme o větší informovanost veřejnosti o problémech sluchově postižených a poskytujeme svým členům komplexní služby, které pomáhají při překonávání každodenních bariér v jejich životě. Nabízíme odborné sociální poradenství a aktivizační …
377 420 933

Středisko západočeských spisovatelů o.s.

Provozujeme sdružení spisovatelů západních Čech. Zabýváme se spolkovou a vydavatelskou činností či organizováním literárních akcí a …