Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

OPEL CLUB RENBAU

Provoz občanského sdružení, které je zaměřené na vyznavače automobilů značky Opel. Pořádáme klubová …

Žihelský pěvecký smíšený sbor

 – Naplánovat trasu
Provozování smíšeného pěveckého sboru. Pořádáme koncerty a …
606 928 812

Klubu vojenského muzea na demarkační linii v Rokycanech

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se především na záchranu historické ale i současné vojenské techniky, na spolupráci s muzeem, armádou a Československou obcí legionářskou, a na osvětovou činnost ve vojenské historii naší republiky. Pořádáme akce pro …
724 952 052

Římskokatolická farnost Plánice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme klub pro seniory. Organizujeme kulturní a společenské akce pro aktivní seniory. Vedeme kurzy tréninku paměti, rehabilitačního cvičení, tvůrčí dílny. Pořádáme besedy, přednášky, vycházky a exkurze, instruktážní zdravotní cvičení či hry na podporu …
376 394 008

Divadlo pod lampou, o.p.s.

Provozujeme hudební klub s nabídkou prostor pro nekomerční kulturní aktivity v oblasti hudby, filmu, divadla a především pro prezentaci začínajících hudebních …

Klub svobodných demokratů Rokycany

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení občanů se zájmem o rozvoj občanské společnosti a kultury. Organizujeme besedy pro …
371 722 795

Amare Čhave - Asociace romských občanských iniciativ

 – Naplánovat trasu
Pomáháme romské populaci, její integraci ve společnosti, vzdělávání, rozvoji a podpoře kulturních a sportovních …
774 700 637

Místní akční skupina Český les, o.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádání společenských akcí v …
374 783 392

Babylonská věž

 – Naplánovat trasu
Nabízíme podporu a pomoc homosexuálům se zaměřením na kulturní …
777 888 717

Chodský soubor Mrákov

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se udržováním a rozvíjením zájmu o folklor Chodska zpěvem a tancem chodských písní se zachováním tradičních krojů dolního Chodska. Pořádáme různé kulturní a společenské …
721 381 136

Juniorfest

 – Naplánovat trasu
Vzdělávání v oblasti filmů a médií se zaměřením na děti a mládež. Pořádání mezinárodního filmového festivalu Juniorfest. Zajištění vzdělávání v oblasti filmů a médií se zaměřením na děti a mládež, podněcování zájmu dětí, mládeže a široké veřejnosti o filmové …
774 900 074

Klatovské folklorní sdružení ŠUMAVA Klatovy

 – Naplánovat trasu
Činnost sdružení se zaměřuje na sběr, uchovávání a šíření lidového umění oblastí Klatovska a Pošumaví, dále na tradiční postupy scénické prezentace lidových písní a tanců i na ztvárnění lidových …
605 884 823

Klub přátel Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o kulturu a historii …
728 887 474

Za Bzí čisté

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme osoby za účelem prosazování společných …