Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Hudební mládež České republiky, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci pro kulturu a umění. Nabízíme kulturní program a poskytujeme možnost zapojit se do hudební tvorby v rámci hudební dílny a interaktivních pořadů. Pořádáme festivaly, semináře, desetidenní letní školu a jiná setkání. Vydáváme časopis …
777 010 250

Česká ortodontická společnost

 – Naplánovat trasu
Sdružování lékařů zabývajících se diagnostikou a léčbou nepravidelného postavení zubů a …
608 446 640

Class Acts, o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka uměleckých kurzů pro bilingvní …
774 256 401

Česká Iberoamerická společnost

 – Naplánovat trasu
Česká iberoamerická společnost je nevládní neziskovou organizací, která vznikla v roce 2006 jako nástupkyně Latinskoamerické společnosti. Naším posláním je seznamovat veřejnost se zeměmi Latinské Ameriky, karibské oblasti, Španělska a Portugalska po všech …

Sdružení na ochranu vlastníků automobilů - SOVA, o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka poradenství v oblasti nákupu ojetých …

Nadace forum 2000, nadace

 – Naplánovat trasu
Pořádáme konference, usilujeme o identifikaci klíčových problémů, kterým čelí civilizace. Zkoumáme cesty, jak zabránit eskalaci …
224 310 991

Harmonie - Ing. Rudolf Vondřich

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb v oblasti výchovy občanů k převzetí odpovědnosti za své zdraví a vytváření podmínek ke vzniku sítě center pro volný …
274 860 825

Český svaz bojovníků za svobodu, o.s.

 – Naplánovat trasu
Politická, nestranická a nezávislá organizace sdružuje účastníky národního odboje za osvobození ve druhé světové válce. Sdružujeme také rodinné příslušníky a pozůstalé počínaje 15. rokem. Našimi členy se mohou stát i ostatní občané, bez rozdílu jejich politické příslušnosti a náboženského …
286 888 845

Mezinárodní společnost Antonína Dvořáka, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora domácích i zahraničních aktivit spojených se jménem Antonína Dvořáka a jeho …

South East Asia - liaison, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení zájemců o kulturu, historii, tradice a život vietnamské komunity v České republice a na …
603 583 690

Česká oftalmologická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti oftalmologie. Pořádáme kongresy a vzdělávací semináře. Usilujeme o zvyšování odbornosti svých členů. Pořádáme tuzemské i zahraniční akce, garantované i …
734 490 536

ČIPA, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka vzdělávání lékařů i laiků v oborech průduškové astma a alergie. Vydáváme odborné tiskové materiály, organizujeme semináře a mediální kampaně. Jsme organizátorem řady odborných setkání a dalších aktivit včetně tradiční každoroční květnové konference u příležitosti celosvětového Dne …
224 266 229

Spravedlivé bydlení v Praze 10

 – Naplánovat trasu
Jsme občanské sdružení fyzických a právnických osob založené na ochranu nájemníků. Zastupuje nájemníky v jednání s radnicí, vládou, zastupiteli či jinými městskými částmi. Chráníme práva nájemníků, snažíme se zamezit prodej jejich bytů, domů či …