Firmy
Řazení výsledků: výchozí |Sdružení Zvoneček - Praha

 – Naplánovat trasu
Podpora činnosti sborového …
604 216 918

Český svaz hemofiliků

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním zájemců o hemofilii a von Willebrandovu chorobu. Nabízíme léčebnou, rehabilitační a lázeňskou péči osobám s hemofilií. Naším hlavním posláním je informovat členy o všem co je zajímá a hájit jejich potřeby před státními orgány, zdravotnickými pracovišti a …
777 078 509

Sdružení PRO Gymnázium

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení, které podporuje aktivity škol PORG. Cílem sdružení je spolupracovat se školskými a zájmovými organizacemi a svazy sportovních klubů, podporovat u dětí zájmovou činnost a napomáhat správnému využívání volného času. Správní rada je tvořena z řad rodičů našich …
284 841 031

Ing. Monika Velková

 – Naplánovat trasu
Nabízíme autorské literární články z oblasti …

Evropská akademie pro demokracii

 – Naplánovat trasu
Jsme občanské sdružení se zaměřením na vzdělávací, publicistickou, kulturní a výchovnou činnost. Pořádání seminářů na aktuální politická, kulturní a vzdělávací témata, mezinárodních setkávání odborníků z nejrůznějších odvětví společenského …
602 646 755

Společnost Petra Parléře, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Společnost přispívá k obnově a rozvoji sídelních struktur. Usiluje o to, aby se architektura stala v českých zemích veřejným zájmem. Pořádá architektonické soutěže, odborné konference, semináře a specializované vzdělávací projekty. Věnuje se otázkám propagace regionů, měst a …
220 380 411

Obec architektů

Nabídka zprostředkování odborných a pracovních kontaktů a informací architektům i veřejnosti. Pořádání výstav, přednášek a seminářů. Naším cílem je podpora architektury, šíření informací o architektuře a její propagace u široké veřejnosti. Pořádáme také různé soutěžní přehlídky staveb či …

Česko-lotyšský klub

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení přátel Lotyšska v České republice. Snaha o všestranný rozvoj styků mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou v oblasti kultury, vzdělání, turistiky a …
737 487 585

Sexuologická společnost

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme sexuology i odborníky jiných oborů se zájmem o tuto problematiku. Podílíme se na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů. Pořádáme odborné semináře a sympozia. Zajišťujeme kontakty s odborníky z blízkého i vzdáleného …
224 965 248

Občanské sdružení Hlasohled

Provozujeme sdružení, které se zaměřuje na pořádání hlasových dílen a workshopů. Pořádáme konference věnované lidskému hlasu a zpěvu. Organizujeme dílny na témata Hlas jako živý nástroj komunikace, Zpěvy a písně Latinské Ameriky, Laboratoř lidského hlasu, Očekávání v radosti a …

Potravinová banka Praha, o.s.

 – Naplánovat trasu
Shromažďování přebytečných potravin, jejich skladování a přidělování organizacím poskytujícím pomoc lidem v nouzi. Zásobování místních neziskových organizací a sociálních institucí masnými výrobky, trvanlivými, mraženými a chlazenými potravinami. Nabídka vzdělávacích programů dané …