FirmyČIPA, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka vzdělávání lékařů i laiků v oborech průduškové astma a alergie. Vydáváme odborné tiskové materiály, organizujeme semináře a mediální kampaně. Jsme organizátorem řady odborných setkání a dalších aktivit včetně tradiční každoroční květnové konference u příležitosti celosvětového Dne …
224 266 229

Společnost patologické a klinické fyziologie

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti patologické a klinické fyziologie. Sdružujeme pracovníky ústavů patologické fyziologie lékařských fakult, fyziology či praktické lékaře. Zajišťujeme výměnu odborných názorů mezi členy, společnostmi i odbornou …
224 965 928

Pontes

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je podporovat a rozvíjet eticky hodnotné výchovné a vzdělávací …
272 474 985

Herecká asociace

 – Naplánovat trasu
Provoz nezávislé profesní odborové organizace s působností na území České republiky. Asociace uděluje ocenění v oblasti divadlo, dabing, televizní a filmové komedie a …
224 142 434

Na dlani, o.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora vzdělávání žáků s mentálním postižením i autismem. Zabýváme se vyhledáváním a zpracováním grantů či oslovováním sponzorů a spoluprácí s nimi. Poskytujeme sociální výpomoc či volnočasové i vzdělávací aktivity. Pořizujeme učební pomůcky. Pořádáme veřejné a školní …

Wikimedia Česká republika

 – Naplánovat trasu
Jsme občanské sdružení, jehož cílem je podpora a propagace svobodné tvorby a projektů Wikimedia Foundation na území České republiky. Projekty propagujeme zejména prezentací na veletrzích, účastí na konferencích, článcích v novinách a časopisech či distribucí …

Česká psychoterapeutická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti psychoterapie. Zajišťujeme zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů v oblasti psychoterapie. Podílíme se na řešení otázek týkajících se řízení, organizace i realizace diagnosticko-terapeutických …
222 324 027


Obec architektů

Nabídka zprostředkování odborných a pracovních kontaktů a informací architektům i veřejnosti. Pořádání výstav, přednášek a seminářů. Naším cílem je podpora architektury, šíření informací o architektuře a její propagace u široké veřejnosti. Pořádáme také různé soutěžní přehlídky staveb či …

Matfyzák, spolek studentů, absolventů a přátel MFF

Podpora členů v jejich snaze o vzdělání v matematice, fyzice a …

Sdružení Zvoneček - Praha

 – Naplánovat trasu
Podpora činnosti sborového …
604 216 918