Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Kalamajka, folklórní soubor Havlíčkův Brod

 – Naplánovat trasu
Nabídka vystoupení folklórního …
604 675 491

Chytrému napověz...

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb a poradenství v oblasti ochrany přírody a …
721 632 837

Konfederace politických vězňů České republiky

 – Naplánovat trasu
Poskytování informací o obětech komunistického režimu v Československu. Sdružování osob, které byly nuceny z prokazatelně politických důvodů opustit Československo a požádat o politický azyl v jiné zemi. Dále také osoby, které se zapojily v cizině proti komunistickému režimu. Pořádání …
567 320 149

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, oblastní výbor Havlíčkův Brod

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc, podporu a odborné poradenství neslyšícím. Nabízíme sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby. Půjčujeme kompenzační pomůcky a sluchadla. Naším posláním je ochrana a obhajoba potřeb, práv a zájmů osob se sluchovým …
569 447 189

Astronomický klub Pelhřimov

 – Naplánovat trasu
Pořádání veřejných pozorování noční oblohy, přednášek pro základní a střední školy, dětských …
777 889 193

Centrum Vysočina, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka vzdělávacích aktivit určených především mladým lidem do 26 let a …
724 767 164

KlubKO

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje kultury, divadelního a výtvarného …
777 088 928

Sdružení mikroregionu Pelhřimov

 – Naplánovat trasu
Snaha o rozvoj a modernizaci …
565 351 478

Pěstounské rodiny kraje Vysočina o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení bylo založeno za účelem pomoci pěstounským i adoptivním rodinám. Pořádáme pravidelná klubová setkání, dny dětí, sportovní a kulturní aktivity, vodácké soustředění nebo návštěvy zemědělských …
732 210 662

Občanské sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení s cílem podporovat a pečovat o duševně nemocné, pomáhat jim v začlenění do společnosti a podporovat jejich uplatnění na trhu práce a při prosazování práv a zájmů. Nabízíme sociálně terapeutické dílny a chráněné bydlení. Nabízíme …
567 215 019

Český svaz bojovníků za svobodu, o.s.

 – Naplánovat trasu
Politická, nestranická a nezávislá organizace sdružuje účastníky národního odboje za osvobození ve druhé světové válce. Sdružujeme také rodinné příslušníky a pozůstalé počínaje 15. rokem. Našimi členy se mohou stát i ostatní občané, bez rozdílu jejich politické příslušnosti a náboženského …
567 330 318

Společnost Otokara Březiny

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se šířením a prohlubováním znalosti Březinova díla i života. Vydáváme bulletin a pořádáme kulturní akce a besedy. Hlavní náplní bulletinu jsou příspěvky týkající se života a díla O. B. a jemu blízkých osobností, informace o kulturních akcích a besedách, novinkách na knižním trhu a …
603 760 768

Občanské sdružení Záře

 – Naplánovat trasu
Provozujeme zdravotnické sdružení, které zajišťuje komplexní rehabilitace osob s poruchami hybnosti a komunikace s různou etiologií těchto poruch. Pořádáme 14ti denní rekondiční pobyty pro své klienty. Pobyty vede zdravotnický tým tvořený lékařem, logopedem, psychologem, fyzioterapeuty a …
724 589 716

Mikroregion Třešťsko

 – Naplánovat trasu
Realizace strategie rozvoje regionu a jeho …
567 584 920