Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Předín

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zaměřujeme se i na hasičský sport. Pořádáme kulturní a společenské …
737 900 819

Komunitní škola Krok za krokem

 – Naplánovat trasu
Podporujeme vzdělávání dospělých, aktivní trávení volného času, zvýšení úrovně znalostí a zaměstnanosti občanů, podporujeme také zájem o jazykovou výuku, počítačové dovednosti, zdravý životní styl, řemeslné a výtvarné techniky. Poskytujeme vzdělávání mladým, seniorům i matkám na mateřské …
720 367 883

Spolek pro obnovu venkova kraje Vysočina

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme podporu rozvoje regionu. Pořádáme schůze a valné …
731 165 239

OBLAST

Oblast pořádá různé srdce i duši naplňující akce - především výstavy, divadelní představení, hudební dýchánky a jiné kulturní cerepetičky s působností v přilehlé oblasti …

Sbor dobrovolných hasičů Kamenice

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zaměřujeme se i na hasičský sport. Pořádáme kulturní a společenské akce. Disponujeme vlastní …
606 757 835

Společnost přátel Kanady a RCI

 – Naplánovat trasu
Rozvoj vztahů mezi ČR a Kanadou v oblastech dějin i historie či kultury, umění, vzdělávání a humanitárních …

Novoříšský kulturní spolek

 – Naplánovat trasu
Rozvoj kulturního dění a zachování kulturních tradic …
776 022 355

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., základní organizace Hrotovice

 – Naplánovat trasu
Nabízíme léčebné a sociální rehabilitace pro zdravotně postižené civilizačními chorobami. Pořádáme rekondiční pobyty pro kardiaky, respiriky a diabetiky, kurzy zdravé výživy, cvičení v tělocvičně, plavání v bazéně, vycházky do přírody či zájezdy na divadelní představení. Organizujeme členské …

Veteran vehicle club Březník Jana Sokola z Lamberka o.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se historií vojenských vozidel a pořádáme společenské akce i srazy …
773 648 464

Včela – centrum aktivizačních služeb pro seniory

 – Naplánovat trasu
Nabídka programů pro aktivní trávení volného času …
735 726 859

Ezop

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme zázemí dětem a mládeži ve věku 6 - 20 let, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci nebo jsou ji ohroženi. Provádíme sociální terénní práce nebo-li streetwork, umožňujeme podporu a odbornou pomoc v přirozeném prostředí cílové …
566 616 980

Klub stomiků Ilco Vysočina

 – Naplánovat trasu
Provozujeme klub sdružující občany s kolostomií, ileostomií a urostomií. Nabízíme rady a informace o problémech života se stomií, včetně informací o dostupných pomůckách. Dále zajišťujeme i organizujeme přednášky odborníků a prezentace firem, rekondiční pobyty a společenské …
731 409 625

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., okresní výbor Třebíč

 – Naplánovat trasu
Nabízíme léčebné a sociální rehabilitace pro zdravotně postižené civilizačními chorobami. Pořádáme rekondiční pobyty pro kardiaky, respiriky a diabetiky, kurzy zdravé výživy, cvičení v tělocvičně, plavání v bazéně, vycházky do přírody či zájezdy na divadelní představení. Organizujeme členské …
568 850 344

Havlíčkův kraj, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz obecně prospěšné společnosti. Snaha o rozvoj …
561 116 138