Firmy

Hucot o.s.

Provozujeme sdružení, jehož cílem je umožnit nekomerčním a především amatérským autorům prezentovat svá díla nejširší veřejnosti. Program zahrnují elektronické i akustické koncerty, projekce, výstavy obrazů a fotografií, prostorové instalace, performance a …

Sbor dobrovolných hasičů Uherský Brod

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zaměřujeme se i na hasičský sport. Pořádáme kulturní a společenské akce. Disponujeme vlastní …
777 086 888

HORNÍ JASENKA

 – Naplánovat trasu
Navazujeme ve spolupráci s ostatními organizacemi na Horní Jasence na bohaté tradice, které má v pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí. Sbíráme do našeho spolkového archívu historické dokumenty a fotografie Jasenky, zapisujeme staré pověsti a vyprávění občanů o Jasence a …
732 732 388

SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a mimořádných …
724 079 639

Folklorní soubor Kalina

 – Naplánovat trasu
Nabídka folklorních vystoupení se zaměřením na …
723 556 432

Český klub nedoslýchavých Help

 – Naplánovat trasu
Hájíme zájmy sluchově postižených - nedoslýchavých, usilujeme o větší informovanost veřejnosti o problémech sluchově postižených a poskytujeme svým členům komplexní služby, které pomáhají při překonávání každodenních bariér v jejich životě. Nabízíme odborné sociální poradenství a aktivizační …
737 042 121

Občanské sdružení Žejdlík

 – Naplánovat trasu
Pořádání folkového …
721 621 121

Spolek pro udržení tradic

 – Naplánovat trasu
Podpora zachování lidových a kulturních tradic. Pořádáme různé akce, jako například pohádkové čtení, Břestecký pinkl, košt vína a mikulášskou …
603 208 455

Občanské sdružení UnArt Provodov

 – Naplánovat trasu
Sdružení pro rozvoj amatérské a místní …

Loutkové divadélko KOHÚTEK Vsetín, z.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se plánováním a organizováním volnočasových aktivit dětí a …
737 448 929

Mikroregion Ostrožsko - Veselsko, svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme koordinaci záměrů a spolupráci v oblasti hospodářského, sociálního, kulturního a sportovního rozvoje v regionu. Pořádáme kulturní či společenské …
518 670 101

Občanské sdružení Matice Velehradská

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení, snažícího se o zachování charakteru Velehradu jako poutního …
571 110 538

Ars-Vita

 – Naplánovat trasu
Pořádání přednášek spojených s projekcí diafonických pořadů. Organizování výstav meditativních …
737 911 074

Klapka

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení rodičů, přátel a příznivců dětí a …
606 624 119