Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Středisko rané péče Educo Zlín o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování terénních sociálních služeb dítěti a rodičům dítěte ve věku od narození do 7 let, které je zdravotně postižené nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Zajištění odborné pomoci a …
739 777 729

Agarta

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci drogově závislým. Provozujeme zařízení určené pro včasnou intervenci, poradenství, zdravotní a sociální pomoc osobám a sociálním skupinám užívajícím drogy nebo jejich …
571 436 900

Sdružení ředitelů mateřských škol Zlínského kraje

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení pro děti a mládež. Zaměřujeme se na předškolní vzdělávání. Přibližujeme tradice, folklór, zvyky a obyčeje rodného kraje. Cílem projektu je založení nové regionální tradice s příhraniční účastí. Pořádáme přehlídky …

Domino cz, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme komunitní centrum pro rodinu. Rozvíjíme prosociální chování, grafomotorické funkce, komunikační schopnosti či získání správných hygienických návyků pomocí společenských i cvičných her a …
(1)
577 218 708

FotoMosty

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je usnadnit svým členům realizaci kulturních …
739 057 397

Ostrožský pulling club

 – Naplánovat trasu
Provoz občanského sdružení zabývajícího se závody psů v tahu …
737 224 050

SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a mimořádných …
724 079 639

Mikroregion Dolní Poolšaví

 – Naplánovat trasu
Předmětem činnosti svazku obcí je spolupráce mezi obcemi a vzájemně koordinovaný postup při zajišťování rozvoje cestovního ruchu v …
725 083 005

Občanské sdružení Kunovjan

 – Naplánovat trasu
Hlavní náplní je pěstování, uchovávání a rozvíjení tradic a kulturního a duchovního dědictví. Pořádání kulturních akcí a zajištění půjčování vybavení na jejich …
604 752 044

Dětský folklorní soubor Handrláček

 – Naplánovat trasu
Provoz folklorního sdružení. Vystupování na kulturních …
777 175 915

Klobučan

 – Naplánovat trasu
Provoz národopisného souboru. Pořádáme pravidelné akce, dětské soutěže, koncerty cimbálové muziky či …
577 321 322

Fotoklub KFA Brumov-Bylnice

 – Naplánovat trasu
Nabízíme fotografické činnosti. Provozujeme foto klub. Pořádáme reportáže, workshopy a …
605 760 336

Klub Světlov

 – Naplánovat trasu
Pořádání setkávání seniorů a akcí pro …

Jurkovičův svět, o.s.

 – Naplánovat trasu
Spolupracujeme a rozvíjíme partnerství se subjekty s vazbou a vztahem k česko-slovenskému příhraničí. Nabízíme koordinaci projektů zaměřených na tvorbu regionálních produktů, nejen v oblasti cestovního ruchu, včetně jejich …
775 611 099