Firmy
Řazení výsledků: výchozí |Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení obcí regionu a podpora jejich rozvoje. Zaměřujeme se na cykloturistiku, vodní turistiku, tradice, zvyklosti a vinařství. Sdružujeme obce Čejkovice, Dolní Bojanovice, Dubňany, Hodonín, Josefov, Mikulčice, Nový Poddvorov, Prušánky, Ratíškovice, Rohatec a Starý …
775 393 663

Asociace protetických pacientů

 – Naplánovat trasu
Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým a nepolitickým sdružením protetických a handicapovaných …
602 402 484

Občanské sdružení Orlodění

 – Naplánovat trasu
Pořádáme sportovní a kulturní …
776 327 585

Klub přátel školy při Střední průmyslové škole chemické

 – Naplánovat trasu
Podpora výchovně-vzdělávacího procesu ve škole a zajišťování efektivního kontaktu s rodiči žáků. Pořádáme sportovní aktivity a soutěže, jazykovou výuku včetně zájezdů do jazykově zajímavých zemí či poznávací výlety a …
595 781 541

Moravia Magna, společnost pro kulturu, historii a umění

 – Naplánovat trasu
Podpora a rozvoj kulturních, uměleckých a společenských aktivit svých členů a veřejnosti se zaměřením na ochranu a rozvoj kulturního …
774 455 303

Česká společnost pro politické vědy

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o politické vědy a pracovníků, kteří se politickou vědou …
224 095 204

Organizace nevidomých

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení, které se zabývá začleňováním nevidomých a slabozrakých do společnosti. Zajišťujeme obhajobu jejich práv, potřeb a zájmů. Zaměřujeme se na zmírnění negativních omezení způsobené zrakovým postižením. Poskytujeme sociální práce, poradenství, rehabilitace, obsluhu kompenzačních …
608 805 838

Kruh Sluneční hole, z.s.

 – Naplánovat trasu
Vzdělávání dětí i dospělých v oblasti zdravého životního stylu, organizace vzdělávacích a volnočasových aktivit, vedoucích k rozvoji osobních dovedností a vztahu k přírodě, organizace letních táborů a zapojení dospělých do rozvoje občanské …
777 667 626

Siddhaika o.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme občanské sdružení na podporu staroindické kultury, filozofie, jazykovědy a umění. Zajišťujeme kulturní a vzdělávací činnosti, studium o indických náboženstvích. Zaměřujeme se na pomoc spolkům i jednotlivcům při výkonu či realizaci aktivit v oblasti staroindické kultury a poskytujeme …
377 533 532

EUROREGION GLACENSIS

 – Naplánovat trasu
Podpora a koordinace hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje území Euroregionu Glacensis. Regionální sdružení Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis a Sdružení měst Kladské oblasti se snaží o spolupráci, jednotnost a vzájemnou péči a …
494 531 054

Hradecký venkov, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je rozvoj …
602 637 137