Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MAS "Přiďte pobejt!" z. s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme podporu místních aktivit a …
734 548 207

Liberecké romské sdružení, o.s.

 – Naplánovat trasu
Věnujeme se realizaci sociálních, volnočasových, kulturních a vzdělávacích programů. Zajišťujeme spolupráci s firmami zaměstnávajícími nekvalifikované pracovní …
485 107 003


Česko-Makedonské obchodní a kulturní centrum o.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora poznání česko-makedonských vztahů a dalších národů Balkánského poloostrova. Zajištění hospodářského, turistického, sportovního, kulturního a vzdělávacího působení a vzájemného porozumění. Pomoc firmám i fyzickým osobám při hospodářských, obchodních, kulturních a pracovních …
776 833 090

Krajská organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR - Plzeňský kraj

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou a obhajobou potřeb, práv a zájmů všech sluchově postižených v ČR. Nabízíme tlumočnické služby pro sluchově postižené, kurzy znakového jazyka pro veřejnost, poradenské centrum pro sluchově postižené, sociálněprávní poradenství, pomoc při jednání na úřadech, pronájem …
377 237 527

Mikroregion Hranicko

 – Naplánovat trasu
Organizace usiluje o rozvoj regionu. Sdružujeme 22 obcí a realizujeme společné projekty a spolupráce v oblasti hospodářského a kulturního života obcí. Zajišťujeme grantové …
581 626 202

Středoškolská divadelní společnost Kšandy

 – Naplánovat trasu
Amatérský divadelní soubor věnující se dramatizacím oblíbených autorů. Každoročně pořádáme festival a dílnu mladého divadla …
549 524 107

Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko

 – Naplánovat trasu
Sdružení usiluje o rozvoj …
515 230 240

Česká deskoherní společnost o.s.

 – Naplánovat trasu
Česká deskoherní společnost se zabývá podporou původních českých deskových her a jejich autorů. Organizuje setkání autorů her a vydává české …
777 852 582

Amalthea o.s.

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších odborných a společenských aktivit, zvyšovat podíl náhradní rodinné péče v systému služeb pro děti bez rodinného …
776 752 805

MAS Sedlčansko, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme rozvoj kulturního, společenského, sociálního a ekonomického zázemí, technickou infrastrukturu, zlepšení stavu životního prostředí a atraktivity území. Zaměřujeme se na výchovu, vzdělávání a informování dětí a mládeže, rozvoj sociálního a ekonomického …
778 030 873

Havlíčkův kraj, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz obecně prospěšné společnosti. Snaha o rozvoj …
561 116 138

Včela – centrum aktivizačních služeb pro seniory

 – Naplánovat trasu
Nabídka programů pro aktivní trávení volného času …
735 726 859