Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou přírody a kulturně-výchovnou činností. Zajišťujeme strážní, kontrolní či informační služby. Provádíme sanační i údržbářské práce. Organizujeme a podílíme se na výzkumu či monitoringu složek přírodních prostředí …
(1)
499 456 111

Pod Rovněmi

 – Naplánovat trasu
Ochrana a omezování znečištění životního prostředí, přírody a krajiny. Vydávání občanského …
724 180 513

Mokřiny

 – Naplánovat trasu
Provoz spolku s cílem napomoci k lepšímu soužití občanů, uživatelů pozemků a ochrany přírody a …

Občanské sdružení Chráníme stromy

 – Naplánovat trasu
Jsme nepolitické občanské sdružení a našim hlavním cílem je ochrana stromů v městském prostoru v Pardubicích. bojujeme proti kácení stromů v Tyršových sadech. Požadujeme, aby při obnově parku docházelo ke kácení stromů a odstraňování keřů jen pokud je to nezbytné …
725 816 095

ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov

 – Naplánovat trasu
Nabízíme ekologický výukový program a služby v oblasti ekologie a péče o životní prostředí. Provozujeme ekocentrum a ekoporadnu. Připravujeme doprovodné akce ke Dnům Země, zdraví, hluku, výživy nebo k Evropskému týdnu …
722 941 947

Občanské sdružení S drakem rval se Michael

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení vystupující proti plánované stavbě čtyřpruhové komunikace R35 v trase mezi Turnovem a Jičínem. Pokoušíme se ovlivnit přípravu zákonů, jež omezují aktivity občanských sdružení na úseku ochrany přírody a krajiny či zasahují do občanských práv nebo vlastnických …
603 115 886

Ochrana Klokočských skal, z. s.

 – Naplánovat trasu
Provoz občanského sdružení pro ochranu přírodní rezervace Klokočské skály a záchranu hradu …
484 840 065

Sdružení pro ochranu krajiny, z.s.

 – Naplánovat trasu
Ochrana přírodního a krajinného prostředí včetně kulturních a historických hodnot. Soustřeďuje se na oblast katastrálního území Čížovky (Petkovy), Domousnice a jejich blízkého …
(1)
608 509 934

Jizersko - ještědský horský spolek

 – Naplánovat trasu
Spolek přátel hor Libereckého kraje zabývající se vlastivědou a ochranou …
485 109 717

36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou přírody a krajiny. Prosazujeme principy trvale udržitelného rozvoje v regionu. Snažíme se o vyloučení nebo alespoň o minimalizaci škodlivých zásahů do narušených ekosystémů Jizerských hor a Ještědského …
485 109 702

Občanské sdružení Naše Výprachtice

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou životního prostředí. Pravidelně vydáváme svoji listy. Pořádáme kulturní programy, přírodovědné pořady v domovech pro seniory nebo pravidelné promítání o životním prostředí. Vyjadřujeme se k problémům s životním …

Budoucnost pro Vendolí

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení hájící zájmy občanů i ochranu přírody v …
777 132 660

Záchrana Ratajska a Podvecka - Stařechov, o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení zabývající se ochranou přírody a …
603 568 066

Sdružení na záchranu kopce Tlustec, z.s.

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení usilující o záchranu přírodní …
602 272 677