Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZO ČSOP Radnice

 – Naplánovat trasu
Organizování aktivit se zaměřením na ochranu přírody, čistotu vod, veřejnou zeleň, enviromentální výchovu a práci s dětmi. Poskytování poradenství. Pořádání přírodovědných soutěží, přednášek, exkurzí i seminářů pro …
606 956 408

Ořešák - spolek pro ochranu přírody

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení na ochranu přírody a cenných lokalit na …
604 570 387

12/12 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody "Střední Brdy"

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme druhovou ochranou živočichů, ekologickou výchovou a osvětou. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro …
736 738 704

Přírodní rezervace Soos

 – Naplánovat trasu
Prohlídky národní přírodní rezervace s naučnou stezkou, křemelinovým štítem a bahenními sopkami. Naleznete i malou záchrannou stanici pro ohrožené …
354 542 033

Karlštejnská cesta

 – Naplánovat trasu
Snažíme se zabránit realizaci záměrů ohrožujících životní prostředí v lokalitě Baková a jejím …
603 825 957

Zachovalý kraj, z.s.

 – Naplánovat trasu
Cílem spolku je zachování a rozvíjení přírodních a estetických hodnot zdejší krajiny, ochrana přírody a kulturních …

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Hasina Louny

 – Naplánovat trasu
Ochrana přírody a krajiny, podporování ekologické výchovy, dokumentování stavu a vývoje složek životního prostředí. Mapování a naplňování databáze zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, péče o přírodní památku Údolí Hasiny u Lipence i organizování akce Den …
604 956 991

Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí

 – Naplánovat trasu
Ochrana životního prostředí Prokopského a Dalajského údolí. Zajišťujeme odborné ekologické expertízy a konzultace. Organizujeme akce pro nejširší veřejnost. Provozujeme informační centrum, výstavní sál, knihovnu, klubovnu a ubytovnu pro …
251 812 939

Spolek Šárecké údolí

 – Naplánovat trasu
Spolek se zaměřuje na ochranu a zatraktivnění Šáreckého …
602 205 520

Zelený kruh

 – Naplánovat trasu
Sdružování nevládních ekologických organizací. Cílem sdružení je rozvoj občanského sektoru v oblasti ochrany životního prostředí, posilování spolupráce a vzájemné komunikace environmentálních organizací či zvyšování veřejného povědomí o činnosti environmentálních …
222 517 143

Centrum pro podporu občanů

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem, kteří se chtějí podílet na rozhodování o životním prostředí v místě, kde žijí. Zabýváme se ochranou mokřadů a vodních toků, omezováním znečištění životního prostředí toxickými látkami a odpady a podporou účasti veřejnosti v rozhodování o životním …
222 781 471

Terrigenia

 – Naplánovat trasu
Provoz organizace zaměřené na ochranu přírody a …
777 112 645

Kulturní osvětový spolek

 – Naplánovat trasu
Ochrana a rozvoj historického odkazu a kulturní …

Občanské sdružení Čakovice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení usilující o ochranu životního …
283 930 381