Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Hasina Louny

 – Naplánovat trasu
Ochrana přírody a krajiny, podporování ekologické výchovy, dokumentování stavu a vývoje složek životního prostředí. Mapování a naplňování databáze zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, péče o přírodní památku Údolí Hasiny u Lipence i organizování akce Den …
604 956 991

Spolek Pod Studencem

 – Naplánovat trasu
Mapování, ochrana a obnova kulturního a přírodního bohatství, ochrana přírody a …
725 240 048

Správa Národního parku České Švýcarsko

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na péči o národní park. Zajišťujeme environmentální výchovu a osvětu. Pořádáme akce pro veřejnost. Specializujeme se na monitoring, výzkum a dokumentaci přírodního i kulturního dědictví v národním parku. Zabýváme se ochranou celých …
(1)
412 354 050

MAS Labské skály

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je ochrana regionu Labské skály a podpora cestovního ruchu, ochrana kulturního a přírodního dědictví, podnikání v rámci regionu, práce s dětmi a mládeží, aktivity na ochranu přírody a ekovýchova a vytváření pracovních …
774 884 805

Spolek Šárecké údolí

 – Naplánovat trasu
Spolek se zaměřuje na ochranu a zatraktivnění Šáreckého …
602 205 520

Občanské sdružení Čakovice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení usilující o ochranu životního …
283 930 381

Kulturní osvětový spolek

 – Naplánovat trasu
Ochrana a rozvoj historického odkazu a kulturní …

Karlštejnská cesta

 – Naplánovat trasu
Snažíme se zabránit realizaci záměrů ohrožujících životní prostředí v lokalitě Baková a jejím …
603 825 957

Centrum pro podporu občanů

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem, kteří se chtějí podílet na rozhodování o životním prostředí v místě, kde žijí. Zabýváme se ochranou mokřadů a vodních toků, omezováním znečištění životního prostředí toxickými látkami a odpady a podporou účasti veřejnosti v rozhodování o životním …
222 781 471

Zelený kruh

 – Naplánovat trasu
Sdružování nevládních ekologických organizací. Cílem sdružení je rozvoj občanského sektoru v oblasti ochrany životního prostředí, posilování spolupráce a vzájemné komunikace environmentálních organizací či zvyšování veřejného povědomí o činnosti environmentálních …
222 517 143

Terrigenia

 – Naplánovat trasu
Provoz organizace zaměřené na ochranu přírody a …
777 112 645

Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí

 – Naplánovat trasu
Ochrana životního prostředí Prokopského a Dalajského údolí. Zajišťujeme odborné ekologické expertízy a konzultace. Organizujeme akce pro nejširší veřejnost. Provozujeme informační centrum, výstavní sál, knihovnu, klubovnu a ubytovnu pro …
251 812 939

Sdružení na záchranu kopce Tlustec, z.s.

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení usilující o záchranu přírodní …
602 272 677

ZO ČSOP Radnice

 – Naplánovat trasu
Organizování aktivit se zaměřením na ochranu přírody, čistotu vod, veřejnou zeleň, enviromentální výchovu a práci s dětmi. Poskytování poradenství. Pořádání přírodovědných soutěží, přednášek, exkurzí i seminářů pro …
606 956 408