Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ENKI, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provádění aplikovaného výzkumu v oblasti solární a krajinné energetiky, hospodaření s vodou v krajině a využití přírodních i umělých mokřadů. Nabízíme vzdělávací a inovační …
384 724 346

Jihočeské matky, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz občanského sdružení. Organizování veřejných vystoupení, pořádání zájezdů za alternativními zdroji energie, seminářů a …
603 516 603

Česká společnost pro ekologii o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování vědeckých, vědeckopedagogických a odborných pracovníků, studentů a dalších osob zabývajících se ekologií. Podpora a rozvoj ekologických oborů. Pořádání ekologických seminářů pro studenty, pedagogy i laickou …
387 772 361

Sdružení Dřípatka, z. s.

 – Naplánovat trasu
Podpora ochrany přírody, realizace ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty. Údržba stávajících naučných stezek, pořádání přednášek, biologická ochrana lesa založená na inventarizaci a sledování obsazenosti ptačích …

Krasec, o.s.

Zaměřujeme se zejména na vytváření fungujícího systému ekoporadenství. Mezi naše služby patří provoz ekoporadny, vydávání občasníku Krasec a pořádání školení. Náš spolek byl založen v roce 2007 a jeho hlavním cílem je podporovat enviromentální výchovu, vzdělání a …

Juniperia, z.s.

Zabýváme se komplexní podporou biodiverzitu a poskytujeme ekologické funkce v souladu s využíváním krajiny. Zajišťujeme revitalizace území, žádosti o dotace, výzkum biodiverzity, marginální biotopy, vzdělávací programy i zemědělskou …

Základní článek hnutí Brontosaurus - Forest

 – Naplánovat trasu
Posláním organizace je vychovávat, vzdělávat a poskytovat osvětu dětem, mládeži i veřejnosti a vést je k odpovědnému jednání vůči společnosti a životnímu prostředí. Realizujeme projekty a výukové programy s environmentální, multikulturní a osobnostně sociální tematikou. Pořádáme akce pro …
385 520 951

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

Provozujeme sdružení pro záchranu prostředí, ochrany přírody a krajiny nejen na jihu Čech. Podporujeme rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Organizujeme přednášky, exkurze a …

ZO ČSOP Šípek

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním zájemců o ochranu přírody a životního prostředí. Realizujeme ekologickou výchovu. Pořádáme osvětové akce pro veřejnost a provozujeme ekologickou poradnu, přírodovědnou knihovnu a …
731 475 497

ZŠ Prachatice, Vodňanská

 – Naplánovat trasu
Provoz stanice zajmových činností s možností ubytovaní. Nabídka ekologických výukových …
388 317 806

Jihočeští taťkové

 – Naplánovat trasu
Zájmem sdružení je o zdravější ovzduší prostřednictvím podpory jaderné …
603 426 947

EKOGEN, o.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na rozvoj zpracování a aplikace jemných anorganických odpadních materiálů ve …
774 572 245

Šumava sobě, o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování občanů Dlouhé Vsi, kteří nesouhlasí s výstavbou …
728 931 608

17/01 ZO ČSOP - SEV Mravenec

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu přírody, ekologickou výchovu a vzdělávání. Pořádáme ekologické výukové programy a akce pro veřejnost. Poskytujeme ekologické …
723 288 123