Firmy

PRO ŽIVOU KRAJINU

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je propagovat a rozšiřovat domácí keře a tak přispět k rozmanitosti naší přírody. Aktivně pomáháme přírodě a jejímu spojení s lidmi. Podporujeme biodiverzitu a řešíme hmatatelný dopad našich projektů na krajinu, přírodu a společnost. Děláme i projekty lokálních …
773 548 962

ENKI, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provádění aplikovaného výzkumu v oblasti solární a krajinné energetiky, hospodaření s vodou v krajině a využití přírodních i umělých mokřadů. Nabízíme vzdělávací a inovační …
384 724 346

ZŠ Prachatice, Vodňanská

 – Naplánovat trasu
Provoz stanice zajmových činností s možností ubytovaní. Nabídka ekologických výukových …
388 317 806

Občanské sdružení PRO-ODPAD

Zabýváme se nakládáním s biomasou a řešením otázek odpadového hospodářství. Organizujeme semináře a výukové programy o dané …

Občanské sdružení Jistebnická vrchovina

 – Naplánovat trasu
Zájem skupiny lidí z Jistebnicka o přírodu a o ochranu lokalit, jejichž poškození by mohlo být nevratné, vedl k myšlence založení občanského sdružení. Bojujeme proti budování hlubinného úložiště jaderného odpadu na Chyšecku a v lokalitě …
381 273 229

Český svaz ochránců přírody Základní organizace Velešín

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou přírody, krajiny a životního …
739 026 248

Základní článek hnutí Brontosaurus - Forest

 – Naplánovat trasu
Posláním organizace je vychovávat, vzdělávat a poskytovat osvětu dětem, mládeži i veřejnosti a vést je k odpovědnému jednání vůči společnosti a životnímu prostředí. Realizujeme projekty a výukové programy s environmentální, multikulturní a osobnostně sociální tematikou. Pořádáme akce pro …
385 520 951

Občanské sdružení LŠM

Zabýváme se ochranou přírody a krajiny v katastru naší …

Jihočeští taťkové

 – Naplánovat trasu
Zájmem sdružení je o zdravější ovzduší prostřednictvím podpory jaderné …
603 426 947

Jihočeské matky, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz občanského sdružení. Organizování veřejných vystoupení, pořádání zájezdů za alternativními zdroji energie, seminářů a …
603 516 603

Tábor době

 – Naplánovat trasu
Ochrana přírody, krajiny a životního prostředí, ochrana památek, kulturních hodnot, krajinného rázu a péče o území města a okresu. Pořádání …
607 184 446

Česká společnost pro ekologii o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování vědeckých, vědeckopedagogických a odborných pracovníků, studentů a dalších osob zabývajících se ekologií. Podpora a rozvoj ekologických oborů. Pořádání ekologických seminářů pro studenty, pedagogy i laickou …
387 772 361

ZO ČSOP Šípek

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním zájemců o ochranu přírody a životního prostředí. Realizujeme ekologickou výchovu. Pořádáme osvětové akce pro veřejnost a provozujeme ekologickou poradnu, přírodovědnou knihovnu a …
731 475 497

Občanské sdružení Slupenec

 – Naplánovat trasu
Ochrana krajiny a přírodního …
223 584 917