Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

NESEHNUTÍ

Organizace zabývající se vedením ekologických kampaní. Zajišťujeme výstavy, přednášky a …

Hnutí DUHA

 – Naplánovat trasu
Prosazování ekologických řešení, která zajistí zdravé a čisté prostředí pro život. Prosazujeme nové zákony a ekologické opatření, argumentujeme fakty, informujeme veřejnost i novináře, spolupracujeme s obcemi a kraji, vědci, podniky a …
545 214 431

Svaz VKMO s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Ochrana vod na území České …
545 532 375

ZOO PARK Vyškov

 – Naplánovat trasu
Pořádání vzdělávacích programů pro studenty i veřejnost interaktivní hravou formou. Poskytujeme výukové programy pro mateřské, základní i střední školy. Součástí vzdělávacího programu je také astronomický …
517 346 356

ZO ČSOP Bílé Karpaty

Zabýváme se údržbou chráněných území, zoologickým a botanickým výzkumem a záchranou krajových odrůd ovocných dřevin. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy. Vydáváme a prodáváme vlastní …

Hnutí Duha Brno

 – Naplánovat trasu
Prosazujeme ekologická řešení, která mají zajistit zdravější a čistší prostředí pro život. Argumentujeme připravenými fakty, informujeme veřejnost i novináře a spolupracujeme s firmami, průmyslem, obcemi či kraji, vědci a …
545 214 431

Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení v Brně

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního prostředí. Vydávání časopisů přírody Veronica a vytváření odborných …
542 422 753

Hlas Země

 – Naplánovat trasu
Ochrana životního prostředí a přírody, lidských práv a práv zvířat. Propagace alternativních kulturních a uměleckých aktivit. Vydávání občasníku Hlas země o kampani proti …
737 347 397

Základní článek hnutí Brontosaurus Orchis

 – Naplánovat trasu
Sdružování lidí se společným zájmem o přírodu, životní prostředí, historické památky. Organizování her a aktivit pro …
731 265 122

Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

 – Naplánovat trasu
Účelem svazku je zabezpečení zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod obcí sdružených ve svazku a rozvoj vodárenských soustav. Provozujeme 725 238 km vodovodních vedení a 276 492 km kanalizací. Dále provozujeme 14 čističek odpadních vod, 5 úpraven vod a 3 odkyselovací …
516 452 527

Energoregion 2020

 – Naplánovat trasu
Hlavním předmětem činnosti sdružení je zastupovat a hájit zájmy obyvatel regionu ve vztahu k jaderné energetice a všem ostatním provozům a činnostem, které ovlivňují životní …
568 619 100

ZO ČSOP Hloučela

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního …
603 298 039

ZO CSOP Hořepník

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na botaniku a aktivní ochranu přírody na Prostějovsku. Pořádáme výstavy či vzdělávací akce pro …
776 799 288

Český svaz ochránců přírody - Regionální sdružení Iris

Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme druhovou ochranou živočichů, ekologickou výchovou a osvětou. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy. Poskytujeme také ekologické poradenství a ekologicko-výukové …