Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení v Brně

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního prostředí. Vydávání časopisů přírody Veronica a vytváření odborných …
542 422 753

ZO ČSOP Bílé Karpaty

Zabýváme se údržbou chráněných území, zoologickým a botanickým výzkumem a záchranou krajových odrůd ovocných dřevin. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy. Vydáváme a prodáváme vlastní …

Horní mlýn

 – Naplánovat trasu
Organizování kurzů a akcí v oblasti ekologie pro šetrný rozvoj venkova. Pořádáme různé akce - semináře, workshopy, přednášky, tábory. Cílem těchto akcí je vlastní vzdělání a smysluplné naplnění volného času, ale také snaha inspirovat další lidi k životnímu stylu šetrnějšímu k …
516 439 233

Rezekvítek, z. s.

 – Naplánovat trasu
Naše sdružení se specializuje na tvorbu publikací, videokazet a DVD, různé hry. Prodáváme výukové programy vhodné pro MŠ až po druhý stupeň ZŠ. Zabýváme se také péčí o přírodu jako je například rekultivace lomů, tvorba krajinné zeleně, projektová činnost nebo realizace …
543 216 483

Sdružení Země, o.s.

Provozujeme občanské sdružení zaměřené na trvale udržitelnou obnovu venkova, ekostavby, přírodní stavby a stavební materiály, rodové statky a permakulturu. Pořádáme besedy a kurzy zaměřené na ekozahradničení a zachování …

Agroenergie o.s.

 – Naplánovat trasu
Rozvoj a propagace využití obnovitelných zdrojů …
774 210 062

Hnutí Brontosaurus

 – Naplánovat trasu
Činnost občanského sdružení je soustředěna na ochranu životního prostředí a výchovu mládeže. Zajišťování táborů i víkendových akcí, práce dobrovolníkům, nauky organizace akcí a členství v některém z …
544 215 585

Barvínek, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Pořádání akcí s cílem přiblížit lidem historii Drahanské vrchoviny, péče o její přírodní bohatství. Věnujeme se práci s dětmi a mládeží, pečuje o přírodní rezervace, pořádá akce pro …
739 084 950

ZO ČSOP Haluzice

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního prostředí. Zaměření na údržbu zeleně, ekologicky významných nechráněných území, zřizování a údržbu územních systémů ekologické stability. Zajištění lesního hospodaření, ochrany vod a ovzduší. Pořádání táborových pobytů v …
731 048 836

Hnutí Duha Ústí nad Labem

 – Naplánovat trasu
Prosazování ekologických řešení, která mají zajistit zdravější a čistší prostředí pro život. Zajištění informací veřejnosti i novinářům. Pořádání odborných exkurzí či debat s veřejností. Vydávání informačních publikací. Zaměření se také na spolupráci s …
545 214 431

Svaz VKMO s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Ochrana vod na území České …
545 532 375

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády

Vzdělávací, rekultivační a ekologická činnost. Naším posláním je ochrana přírody i krajiny v lokalitě Hády. Zajišťujeme také publikační činnost. Vypracováváme projekty na obnovu krajiny po …

Hnutí DUHA

 – Naplánovat trasu
Prosazování ekologických řešení, která zajistí zdravé a čisté prostředí pro život. Prosazujeme nové zákony a ekologické opatření, argumentujeme fakty, informujeme veřejnost i novináře, spolupracujeme s obcemi a kraji, vědci, podniky a …
545 214 431

Občanské sdružení Smrk

 – Naplánovat trasu
Sdružení zajišťuje ekologickou výchovu, cvičení, hry a pobyty dětí s …
549 244 745