Firmy

ZO ČSOP Haluzice

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního prostředí. Zaměření na údržbu zeleně, ekologicky významných nechráněných území, zřizování a údržbu územních systémů ekologické stability. Zajištění lesního hospodaření, ochrany vod a ovzduší. Pořádání táborových pobytů v …
731 048 836

Družstvo vlastníků odrůd

 – Naplánovat trasu
Zastupování zájmů vlastníků a zástupců odrůd v České …
547 227 003

Občanské sdružení Smrk

 – Naplánovat trasu
Sdružení zajišťuje ekologickou výchovu, cvičení, hry a pobyty dětí s …
549 244 745

Manner, občanské sdružení

Zabýváme se obnovou venkovské krajiny, včetně údržby, výsadby, zatravňování a management chráněných území. Působíme na území širšího rozvodí řek Litavy a Hané, zahrnující zejména odlesněné pásmo Litenčické pahorkatiny na středním …

Přátelé Podyjí o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz občanského sdružení věnující se ochraně krajiny a krajinného …
724 076 447

ZO ČSOP Břeclav

 – Naplánovat trasu
Chráníme přírodní dědictví prostřednictvím nabývání vlastnických a jiných práv k vybraným pozemkům, o které pečuje. Podpora ptactva v lesích je součástí integrované ochrany …
603 799 609

ZO ČSOP Bílé Karpaty

Zabýváme se údržbou chráněných území, zoologickým a botanickým výzkumem a záchranou krajových odrůd ovocných dřevin. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy. Vydáváme a prodáváme vlastní …

ZOO PARK Vyškov

 – Naplánovat trasu
Pořádání vzdělávacích programů pro studenty i veřejnost interaktivní hravou formou. Poskytujeme výukové programy pro mateřské, základní i střední školy. Součástí vzdělávacího programu je také astronomický …
517 346 356

Občanské sdružení Tilia (lípa)

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na snahu o řešení ekologických a sociálních problémů …
603 437 679

ZO ČSOP Pozořice

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružující zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Pořádáme kulturní akce, otvírání studánek vítání jara. Vyrábíme ptačí budky, vysazujeme aleje plodnosných stromů. Vytváříme naučné stezky, mapy, tabule a …
534 009 133

Barvínek, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Pořádání akcí s cílem přiblížit lidem historii Drahanské vrchoviny, péče o její přírodní bohatství. Věnujeme se práci s dětmi a mládeží, pečuje o přírodní rezervace, pořádá akce pro …
739 084 950

Hlas Země

 – Naplánovat trasu
Ochrana životního prostředí a přírody, lidských práv a práv zvířat. Propagace alternativních kulturních a uměleckých aktivit. Vydávání občasníku Hlas země o kampani proti …
737 347 397

Pulsatilla z.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se pořádáním vzdělávacích a společenských akcí pro dospělé i pro děti, přípravou odborných podkladů například pro plány péče o zvláště chráněná území a přípravou botanických …

Horní mlýn

 – Naplánovat trasu
Organizování kurzů a akcí v oblasti ekologie pro šetrný rozvoj venkova. Pořádáme různé akce - semináře, workshopy, přednášky, tábory. Cílem těchto akcí je vlastní vzdělání a smysluplné naplnění volného času, ale také snaha inspirovat další lidi k životnímu stylu šetrnějšímu k …
516 439 233