Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZO ČSOP 30/02 Chodov, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme se druhovou ochranou živočichů, ekologickou výchovou a osvětou. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro …
352 665 909

Přírodní rezervace Soos

 – Naplánovat trasu
Prohlídky národní přírodní rezervace s naučnou stezkou, křemelinovým štítem a bahenními sopkami. Naleznete i malou záchrannou stanici pro ohrožené …
354 542 033

Aquasana - zdravá voda, obecně prospěšná společnost

 – Naplánovat trasu
Ochrana a hygienický i medicínský výzkum podzemních a povrchových vodních zdrojů. Podpora činnosti fyzických a právnických osob usilujících o zlepšení stavu přírodních vodních zdrojů, jejich ochranu a …
603 484 412

Kuprospěchu

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení se zaměřením na kulturní a sociální regeneraci v oblasti kultury, umění či ekologie. Zajišťujeme podporu talentů a tvorbu pracovních příležitostí. Realizujeme kulturní, umělecké, environmentální a sociální projekty. Poskytujeme …
739 320 640

Jsme částí Země, o.s.

 – Naplánovat trasu
Snaha o přiblížení lidem pocitu sounáležitosti s planetou formou fotografických výstav, odborných přednášek a divadelních …

ENVIC, občanské sdružení

Nabízíme vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Zabýváme se potravinami a gastronomií, zahradou a zahradničením, stavbami a energetikou. Dále se zajímáme o krajinu a veřejný prostor, turistiku, cestovní ruch, vzdělávací programy a …

Nadační fond Zelený poklad

 – Naplánovat trasu
Naší činností je pomáhat nevládním neziskovým organizacím, školám a dalším subjektům v péči o životní prostředí s důrazem na projekty zaměřené na ekologickou výchovu nejen dětí a mládeže, ale i široké …
777 793 726

Brána Kláštera Chotěšov, obecně prospěšná společnost

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je přivést objekt lesního úřadu znovu k životu a zachovat jeho propojení s klášterem. Pořádáme koncerty, hudební večery nebo …

ČSOP ZO Rokycany

 – Naplánovat trasu
Provozujeme záchranou stanici pro zraněné, nemocné či jinak handicapované živočichy. Zajišťujeme odchyt, ošetření a léčbu zvířat. Disponujeme technickým, materiálním i personálním …
371 722 686

Občanské sdružení Šťovík - Teplice

Sdružení se zaměřuje na ekologii a společenský rozvoj. Pro odbornou i laickou veřejnost připravujeme semináře, přednášky, výlety a exkurze. Nabízíme …

Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Beroun

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje myslivosti a ochrany přírody. Provádění kurzů a zkoušek z myslivosti, soutěží pro děti a mládež i pořádání kynologických akcí. Organizujeme kurzy pro získání loveckého lístku, pracovní zkoušky loveckých psů a střelecké závody. Zabýváme se umělým odchovem koroptve …
311 622 196

EKOGEN, o.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na rozvoj zpracování a aplikace jemných anorganických odpadních materiálů ve …
774 572 245

Biotechnologická společnost

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružující všechny zájemce o …
220 443 153

Česká mykologická společnost

 – Naplánovat trasu
Sdružování mykologů a pořádání mykologických výstav. Provoz houbařské poradny pro veřejnost i pro členy. Pořádání fotosoutěží a soutěží v receptech s houbami. Vydávání časopisu Mykologický …
257 530 842