Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Přírodovědné centrum Hradec Králové

 – Naplánovat trasu
Provoz přírodovědného centra. Chováme ptáky, hady, ještěrky, želvy, hlodavce, primáty, vačnatce a další. Zajištění environmentální výchovy dětí a mládeže a poskytování poradenství pro začínající …
725 301 511

Hutur

Realizace výzkumných projektů a pořádání přednášek, exkurzí a seminářů. Zaměřujeme se na biologickou a environmentální …

Občanské sdružení Orebské zrcadlo

 – Naplánovat trasu
Ochrana životního prostředí v …

ZO ČSOP Osadníci 46/03

 – Naplánovat trasu
Sdružení se zabývá ochranou přírody a ekologickou …
605 704 908

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše

 – Naplánovat trasu
Provozování organizace pro rozvoj ekologické výchovy. Zajišťování výchovných a školicích akcí, konzultací a prodeje i půjčování literatury a …
739 203 962

Sbor dobrovolných občanů, o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení se zabývá ochranou přírody, krajiny, životního prostředí a kulturních památek. Pořádá kulturně-osvětové akce. Prosazuje otevřenost veřejné …
605 201 742

Zelená pro Pardubicko, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Ochrana přírody a krajiny dle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v Pardubickém kraji. Vydávání povolení ke kácení stromů. Zajištění péče o …
466 262 879

Občanské sdružení Chráníme stromy

 – Naplánovat trasu
Jsme nepolitické občanské sdružení a našim hlavním cílem je ochrana stromů v městském prostoru v Pardubicích. bojujeme proti kácení stromů v Tyršových sadech. Požadujeme, aby při obnově parku docházelo ke kácení stromů a odstraňování keřů jen pokud je to nezbytné …
725 816 095

Ekocentrum Paleta, z.s.

 – Naplánovat trasu
Ekologická výchova a osvěta pro žáky základních a mateřských …
(1)
466 614 352

Český svaz ochránců přírody Chrudim

Ochrana přírody a krajiny. Péče o krajinu - údržba maloplošných chráněných i nechráněných území, likvidace skládek. Poskytování …

ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov

 – Naplánovat trasu
Nabízíme ekologický výukový program a služby v oblasti ekologie a péče o životní prostředí. Provozujeme ekocentrum a ekoporadnu. Připravujeme doprovodné akce ke Dnům Země, zdraví, hluku, výživy nebo k Evropskému týdnu …
722 941 947

Ekocentrum Paleta, z.s.

 – Naplánovat trasu
Ekologická výchova a osvěta pro žáky základních a mateřských …
734 833 595

Ochrana Klokočských skal, z. s.

 – Naplánovat trasu
Provoz občanského sdružení pro ochranu přírodní rezervace Klokočské skály a záchranu hradu …
484 840 065

Pátecká stezka o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozování neziskového sdružení na ochranu přírody, zejména evropské fauny. Pořádání školení a jiných výchovně vzdělávacích …
606 360 594