Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Přírodovědné centrum Hradec Králové

 – Naplánovat trasu
Provoz přírodovědného centra. Chováme ptáky, hady, ještěrky, želvy, hlodavce, primáty, vačnatce a další. Zajištění environmentální výchovy dětí a mládeže a poskytování poradenství pro začínající …
725 301 511

NaturaServis, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Provádíme terénní práce a průzkumy sloužící k ochraně přírody. Realizujeme přímo v terénu záchranná opatření na ochranu obojživelníků i plazů a jejich stanovišť. Zabýváme se biologickými průzkumy, záchrannými transfery, obnovou tůní a mokřadů, monitoringem i umělými …
495 266 649

ELATER

 – Naplánovat trasu
Sdružení se zaměřuje na podporu vymírání bezobratlých živočichů, zhoršujících se podmínek pro provozování svobodných biologických výzkumů. Podporujeme entomologické vědy, svobodné biologické výzkumy a praktické ochrany ohrožených biotopů hmyzu. Poskytujeme informace z oblasti …
604 640 950

Pod Rovněmi

 – Naplánovat trasu
Ochrana a omezování znečištění životního prostředí, přírody a krajiny. Vydávání občanského …
724 180 513

Občanské sdružení Orebské zrcadlo

 – Naplánovat trasu
Ochrana životního prostředí v …

Ekocentrum Violka, o. s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení vzniklo za účelem environmentální osvěty ve významné lokalitě …
775 761 006

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše

 – Naplánovat trasu
Provozování organizace pro rozvoj ekologické výchovy. Zajišťování výchovných a školicích akcí, konzultací a prodeje i půjčování literatury a …
739 203 962

Sbor dobrovolných občanů, o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení se zabývá ochranou přírody, krajiny, životního prostředí a kulturních památek. Pořádá kulturně-osvětové akce. Prosazuje otevřenost veřejné …
605 201 742

Sdružení stezka Češov - Vysoké Veselí o.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se rozvojem regionu a ochranou přírody i krajiny či budováním naučné …
776 763 825

ZO ČSOP Osadníci 46/03

 – Naplánovat trasu
Sdružení se zabývá ochranou přírody a ekologickou …
605 704 908

Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou přírody a kulturně-výchovnou činností. Zajišťujeme strážní, kontrolní či informační služby. Provádíme sanační i údržbářské práce. Organizujeme a podílíme se na výzkumu či monitoringu složek přírodních prostředí …
(1)
499 456 111

Hutur

Realizace výzkumných projektů a pořádání přednášek, exkurzí a seminářů. Zaměřujeme se na biologickou a environmentální …

ZO ČSOP Orlice

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství v různých oblastech ochrany přírody a životního prostředí. Naším posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. Provádíme přírodovědné průzkumy a …
495 591 633

Hnutí Duha Podorlicko

 – Naplánovat trasu
Provozujeme místní skupinu ekologické organizace pro oblast Orlických hor a podhůří se specializací na ekologicky šetrné lesní hospodářství a ochranu přirozených lesů. Řešíme problematiku životního prostředí. Chráníme luční …
721 438 402