Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZO ČSOP Meles

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního …
487 723 563

Jizersko - ještědský horský spolek

 – Naplánovat trasu
Spolek přátel hor Libereckého kraje zabývající se vlastivědou a ochranou …
485 109 717

Ochrana Klokočských skal, z. s.

 – Naplánovat trasu
Provoz občanského sdružení pro ochranu přírodní rezervace Klokočské skály a záchranu hradu …
484 840 065

Liga ekologických alternativ

 – Naplánovat trasu
Usilování o trvale udržitelnou energetiku šetrnější k přírodě i k člověku a o udržitelné chování člověka v krajině. Pořádání zářijového Biojarmarku …
723 573 738

Středisko ekologické výchovy Český Ráj

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je napomáhat zlepšování stavu životního prostředí prostřednictvím ekologické výchovy a praktické ochrany přírody. Provozujeme ekocentrum s jednodenními i pobytovými ekologickými výukovými programy. Provozujeme Dětskou lesní naučnou …
606 704 924

Hnutí Duha Česká Lípa

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním ekologických řešení, která mají zajistit zdravější a čistší prostředí pro život. Věnujeme se ochraně přírody a životního prostředí před nezákonným …
487 834 149

Jánské kameny - Johannisstein

 – Naplánovat trasu
Ochrana kulturního a historického dědictví regionu. Podpora a rozvoj turistického ruchu a sportovní činnosti a ochrana životního prostření. Navazování a rozvíjení spolupráce s jinými osobami, organizacemi a orgány při prosazování vlastních …
604 257 266

Občanské sdružení S drakem rval se Michael

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení vystupující proti plánované stavbě čtyřpruhové komunikace R35 v trase mezi Turnovem a Jičínem. Pokoušíme se ovlivnit přípravu zákonů, jež omezují aktivity občanských sdružení na úseku ochrany přírody a krajiny či zasahují do občanských práv nebo vlastnických …
603 115 886

Ekocentrum Oldřichov v Hájích, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme vzdělávání dětí, mládeže, pedagogů a veřejnosti v oblasti ekologické výchovy a životního …
778 535 967

Český svaz ochránců přírody - 36/01 základní organizace Stezka

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního …
606 401 031

Český svaz ochránců přírody Podještědí

 – Naplánovat trasu
Ochrana přírody v podobě péče o přírodovědně cenné kousky naší krajiny a to především v Podještědí a přilehlém okolí, což zahrnuje jedním směrem Jizerské hory, druhým Český ráj a třetím …

Projizerky o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení pro životní …
602 111 752

Sdružení na záchranu kopce Tlustec, z.s.

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení usilující o záchranu přírodní …
602 272 677