Firmy

Český svaz ochránců přírody Podještědí

 – Naplánovat trasu
Ochrana přírody v podobě péče o přírodovědně cenné kousky naší krajiny a to především v Podještědí a přilehlém okolí, což zahrnuje jedním směrem Jizerské hory, druhým Český ráj a třetím …

Projizerky o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení pro životní …
602 111 752

ZO ČSOP Armillaria

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu přírody, ekologickou výchovu a vzdělávání. Provádíme teoretickou i praktickou ochranu přírody od ochrany územních celků a krajiny až k druhové ochraně a speciálním …
485 110 709

Městské středisko ekologické výchovy DIVIZNA

Provoz střediska ekologické výchovy. Poskytování služeb v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Realizujeme ekologické výukové programy pro školy. Pořádáme odborné semináře, exkurze či tvořivé dílny pro …

ZO ČSOP Meles

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního …
487 723 563

Bzovský okrašlovací spolek

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou přírody, krajiny a historických památek. Organizujeme společenské akce a setkání. Našimi projekty chceme zkvalitnit kulturní a fyzické prostředí naší obce a oslovit tak místní, aby se o své prostředí, ve kterém žijí, více starali. Snažíme se o obnovu tradic či opravu …
725 435 920

Občanské sdružení S drakem rval se Michael

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení vystupující proti plánované stavbě čtyřpruhové komunikace R35 v trase mezi Turnovem a Jičínem. Pokoušíme se ovlivnit přípravu zákonů, jež omezují aktivity občanských sdružení na úseku ochrany přírody a krajiny či zasahují do občanských práv nebo vlastnických …
603 115 886

Silva Sacra, o.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťování péče o životní prostředí v regionu. Environmentální výchova a vzdělávání …
732 844 585

Český svaz ochránců přírody - 36/01 základní organizace Stezka

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního …
606 401 031

Středisko ekologické výchovy Český Ráj

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je napomáhat zlepšování stavu životního prostředí prostřednictvím ekologické výchovy a praktické ochrany přírody. Provozujeme ekocentrum s jednodenními i pobytovými ekologickými výukovými programy. Provozujeme Dětskou lesní naučnou …
606 704 924

Ekocentrum Brniště

Provozujeme ekocentrum se zájmem zprostředkování porozumění přírodě, posílení ohleduplnosti a odpovědnosti člověka ke krajině, ve které žije. Nabízíme výukové programy o životním prostředí a roli zemědělství při péči o krajinu. V centru je umístěna interaktivní expozice o kulturní krajině …

Hnutí Duha Česká Lípa

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním ekologických řešení, která mají zajistit zdravější a čistší prostředí pro život. Věnujeme se ochraně přírody a životního prostředí před nezákonným …
487 834 149

Ekocentrum Oldřichov v Hájích, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme vzdělávání dětí, mládeže, pedagogů a veřejnosti v oblasti ekologické výchovy a životního …
778 535 967

Sdružení na záchranu kopce Tlustec, z.s.

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení usilující o záchranu přírodní …
602 272 677