Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

1. ZO ČSOP Opava

 – Naplánovat trasu
Provádění ekologické výchovy a …
734 652 798

Vzduch

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zabývající se ochranou přírody a zlepšováním životního prostředí. Chráníme přírodu a krajinu, prosazujeme zlepšení životního prostředí na …
731 505 410

Natura Opava - Czech Republic

Nabízíme ekologické služby, výukové programy, pomůcky, publikace, naučné stezky, expedice, biologické posudky a …

Pozemkový spolek Niva

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci zajišťující ochranu přírody v Přírodním parku Moravice. Provádíme přednáškovou činnost na …
602 585 184

OV ČSOP Vsetín

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení se zaměřením na ochranu přírody a životního prostředí v oblasti Valašské Meziříčí. Dále se zabýváme péčí o studánky či poutní místa. Poskytujeme rady a vypracování odborných posudků týkajících se …
571 621 602

Zdravý Rožnov - občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je prosazování myšlenek mezinárodního projektu Zdravá města Světové zdravotnické organizace s cílem oficiálního přistoupení města k tomuto projektu. Zaměřujeme se na ochranu přírody a krajiny, zapojování veřejnosti k účasti na veřejném dění v obci a …
732 231 177

Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka ČSO

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se výzkumem, ochranou a propagací volně žijících ptáků a jejich biotopů v České republice. Realizujeme projekty na ochranu ptáků, popularizaci ornitologie, ekologickou výchovu a osvětu. Sdružujeme profesionální i amatérské ornitology, birdwatchery, milovníky ptáků a ochránce …
606 324 763

Hnutí Duha Olomouc

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním ekologických řešení, která mají zajistit zdravější a čistší prostředí pro život. Věnujeme se ochraně přírody a životního prostředí před nezákonným poškozováním. Vydáváme zpravodaj Ekologické listy a poskytujeme ekologickou výchovu a ochranu …
585 228 584


ZO ČSOP Hloučela

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního …
603 298 039

ZO CSOP Hořepník

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na botaniku a aktivní ochranu přírody na Prostějovsku. Pořádáme výstavy či vzdělávací akce pro …
776 799 288

Český svaz ochránců přírody - Regionální sdružení Iris

Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme druhovou ochranou živočichů, ekologickou výchovou a osvětou. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy. Poskytujeme také ekologické poradenství a ekologicko-výukové …

Český svaz ochránců přírody Šumperk

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou a obnovou přírody, krajiny a životního prostředí. Zaměřujeme se se i na ekologickou výchovu a podporu trvale udržitelného …
605 347 433

Základní článek Hnutí Brontosaurus Mařatice

 – Naplánovat trasu
Obnova přirozených vztahů v přírodě a výchova mladých lidí k ochraně životního prostředí. Pořádání dobrovolnické činnosti během letních táborů a víkendových …
724 153 256