Firmy

Pozemkový spolek Niva

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci zajišťující ochranu přírody v Přírodním parku Moravice. Provádíme přednáškovou činnost na …
602 585 184


BUMBLEBEES Čmeláci Zátor

 – Naplánovat trasu
Provoz spolku zaměřeného na ochranu přírody, krajiny a životního prostředí. Provádění enviromentální výchovy a osvěty v obci Zátor a …
739 652 277

1. ZO ČSOP Opava

 – Naplánovat trasu
Provádění ekologické výchovy a …
734 652 798

ZO ČSOP Nový Jičín 70/02

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme druhovou ochranou živočichů, ekologickou výchovou a osvětou. Provozujeme záchrannou stanici pro volně žijící …
556 758 675

Hraniční meandry Odry, o.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora a prosazování přírodních památek. Naším posláním je péče o chráněné území, iniciativa a organizace úklidu, podílení se na realizaci vlastních projektů a spolupráce na realizaci zahraničních projektů a příhraničních projektů a …
608 766 556

Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu

 – Naplánovat trasu
Ochrana regionu Beskyd před devastací a nežádoucími vlivy důlní činnosti a podpora rozvoje regionu s využitím přírodních a kulturních hodnot …
556 835 022

Hnutí Duha Jeseníky

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme služby v oblasti protipovodňové ochrany, ekologické výchovy a dalších ekologických …
554 645 345

Vzduch

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zabývající se ochranou přírody a zlepšováním životního prostředí. Chráníme přírodu a krajinu, prosazujeme zlepšení životního prostředí na …
731 505 410

Ekocentrum - RS ČSOP Novojičínska

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu přírody, ekologickou výchovu a vzdělávání. Provádíme průzkumy a monitoring jednotlivých druhů rostlin a živočichů. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro …
603 845 216

ZO ČSOP APOLLO

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje zájemce o ochranu přírody a životní …
608 211 574

ZO ČSOP 68/01 KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

 – Naplánovat trasu
Zajišťování údržby a ochrany ekologicky významných území. Nabídka vyčištění horských potůčků, záchrany stovky obojživelníků, lesních mravenců rodu FORMICA, oprav a vyčištění studánek, ošetření památných stromů a řady dalších přírodě prospěšných …
737 531 886

El Grifo

 – Naplánovat trasu
Nezisková nestátní organizace. Bojujeme za lepší svět. Jedná se o adresu sídla …
725 878 428

Natura Opava - Czech Republic

Nabízíme ekologické služby, výukové programy, pomůcky, publikace, naučné stezky, expedice, biologické posudky a …