Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZO ČSOP Hloučela

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního …
603 298 039

Český svaz ochránců přírody Šumperk

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou a obnovou přírody, krajiny a životního prostředí. Zaměřujeme se se i na ekologickou výchovu a podporu trvale udržitelného …
605 347 433

ZO CSOP Hořepník

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na botaniku a aktivní ochranu přírody na Prostějovsku. Pořádáme výstavy či vzdělávací akce pro …
776 799 288


Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka ČSO

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se výzkumem, ochranou a propagací volně žijících ptáků a jejich biotopů v České republice. Realizujeme projekty na ochranu ptáků, popularizaci ornitologie, ekologickou výchovu a osvětu. Sdružujeme profesionální i amatérské ornitology, birdwatchery, milovníky ptáků a ochránce …
606 324 763

Hnutí Duha Olomouc

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním ekologických řešení, která mají zajistit zdravější a čistší prostředí pro život. Věnujeme se ochraně přírody a životního prostředí před nezákonným poškozováním. Vydáváme zpravodaj Ekologické listy a poskytujeme ekologickou výchovu a ochranu …
585 228 584

Český svaz ochránců přírody - Regionální sdružení Iris

Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme druhovou ochranou živočichů, ekologickou výchovou a osvětou. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy. Poskytujeme také ekologické poradenství a ekologicko-výukové …

Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

 – Naplánovat trasu
Účelem svazku je zabezpečení zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod obcí sdružených ve svazku a rozvoj vodárenských soustav. Provozujeme 725 238 km vodovodních vedení a 276 492 km kanalizací. Dále provozujeme 14 čističek odpadních vod, 5 úpraven vod a 3 odkyselovací …
516 452 527

Pozemkový spolek Niva

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci zajišťující ochranu přírody v Přírodním parku Moravice. Provádíme přednáškovou činnost na …
602 585 184

1. ZO ČSOP Opava

 – Naplánovat trasu
Provádění ekologické výchovy a …
734 652 798

Natura Opava - Czech Republic

Nabízíme ekologické služby, výukové programy, pomůcky, publikace, naučné stezky, expedice, biologické posudky a …

ZO ČSOP PODORLICKO Česká Třebová, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provádíme praktickou terénní ochranu přírody a ekologickou výchovu. Zajišťujeme výsadbu stromků v biokoridorech. Vyvěšujeme a zajišťujeme výrobu, čištění a údržbu ptačích budek. Pro školy poskytujeme pracovní …
725 734 871

ZO ČSOP Zlatá studánka

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního …
731 331 955

ZO ČSOP Zlatá studánka

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního …
605 717 350