Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Unie pro řeku Moravu

 – Naplánovat trasu
Sdružení se zabývá správou a ochranou přírody a krajiny v povodí řeky Moravy a …
585 204 495

Český svaz ochránců přírody Šumperk

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou a obnovou přírody, krajiny a životního prostředí. Zaměřujeme se se i na ekologickou výchovu a podporu trvale udržitelného …
605 347 433

Hnutí Brontosaurus Jeseníky

 – Naplánovat trasu
Pořádání pracovně zážitkových akcí pro mládež. Zaměření na ochranu místní přírody a záchranu …
584 401 722


Stromy pro budoucnost o.s.

 – Naplánovat trasu
Ochrana stromů před …
604 359 206

Spolek pro Holický les

 – Naplánovat trasu
Hlavním cílem spolku je vyvíjet aktivity směřující k realizaci Holického lesa a jeho řádnému využívání, monitorovat činnost orgánů veřejné správy a informovat veřejnost o vývoji …
776 174 447

Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka ČSO

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se výzkumem, ochranou a propagací volně žijících ptáků a jejich biotopů v České republice. Realizujeme projekty na ochranu ptáků, popularizaci ornitologie, ekologickou výchovu a osvětu. Sdružujeme profesionální i amatérské ornitology, birdwatchery, milovníky ptáků a ochránce …
606 324 763

Čistá Olomouc

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek bojující za čisté město …

Hnutí Duha Olomouc

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním ekologických řešení, která mají zajistit zdravější a čistší prostředí pro život. Věnujeme se ochraně přírody a životního prostředí před nezákonným poškozováním. Vydáváme zpravodaj Ekologické listy a poskytujeme ekologickou výchovu a ochranu …
585 228 584

Světakraj o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení zaměřené na podporu života v Rychlebských horách a …
777 952 893

TYTO, z. s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu přírody a živočichů. Provádíme monitoring a výzkum populací živočichů a …
605 166 166

ZO ČSOP Bludov

 – Naplánovat trasu
Ochrana přírody, sledování chráněných druhů rostlin a živočichů. Pořádání besed a …
608 769 733

ZO ČSOP Hloučela

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního …
603 298 039

CCPS o. s. - Česká společnost pěstitelů masožravých rostlin

 – Naplánovat trasu
Hlavním posláním a cílem sdružení je ochrana přírody a krajiny, dále shromažďování a rozšiřování informací o pěstování masožravých rostlin. Snažíme se o ochranu přírodních lokalit s možným výskytem masožravých rostlin a jiných jakkoliv ohrožených a chráněných druhů …
603 215 739