Firmy

Brána Kláštera Chotěšov, obecně prospěšná společnost

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je přivést objekt lesního úřadu znovu k životu a zachovat jeho propojení s klášterem. Pořádáme koncerty, hudební večery nebo …

Jaderný odpad - děkujeme, nechceme!

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se zabráněním skladování vysoce radioaktivního odpadu v oblasti Klatovska. Pořádáme plesy a …
731 067 682

Český rybářský svaz, místní organizace Stod

 – Naplánovat trasu
Svaz vykonává rybářské právo, zajišťuje chov, ochranu a lov ryb, ochranu životního prostředí, rozvíjí a popularizuje rybářský …
606 759 067

ZO Českého svazu ochránců přírody 22/7

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se údržbou maloplošných chráněných a nechráněných území. Využíváme primitivní plemena domácích zvířat při údržbě krajiny. Pořádáme kroužky pro …
603 760 873

N.O.S. - Nepomucký ornitologický spolek, o.s.

Sdružení se zabývá ochranou a výzkumem přírody a krajiny, zejména ptáků. Zaměřujeme se především na odbornou péči o zeleň a realizaci biologických průzkumů. Každoročně vydáváme informační zpravodaj Datel. Pořádáme víkendové …

Přátelé Šumavy

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení na ochranu šumavské přírody. Zaměřujeme se na zapojení veřejnosti do ochrany přírody, její nové perspektivy a rozvoj. Spolupracujeme s ekologickými sdruženími. Zajišťujeme projekty pro základní školy a gymnázia se zaměřením na kompetenční výuku v …
603 582 539

ČSOP ZO Rokycany

 – Naplánovat trasu
Provozujeme záchranou stanici pro zraněné, nemocné či jinak handicapované živočichy. Zajišťujeme odchyt, ošetření a léčbu zvířat. Disponujeme technickým, materiálním i personálním …
371 722 686

Nadační fond Zelený poklad

 – Naplánovat trasu
Naší činností je pomáhat nevládním neziskovým organizacím, školám a dalším subjektům v péči o životní prostředí s důrazem na projekty zaměřené na ekologickou výchovu nejen dětí a mládeže, ale i široké …
777 793 726

Děti Země - Plzeň

Sdružení chránící přírodu i životní prostředí člověka, posilující pouto mezi lidmi a krajinou a soustřeďující se na práci v regionech. Publikujeme knihy, brožury a časopisy. Nabízíme trička a …

Ořešák - spolek pro ochranu přírody

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení na ochranu přírody a cenných lokalit na …
604 570 387

Myslivecký spolek Havran Úterý

 – Naplánovat trasu
Provoz mysliveckého sdružení. Pořádání honiteb a mysliveckých …
721 868 661

Český rybářský svaz, místní organizace Poběžovice

 – Naplánovat trasu
Svaz vykonává rybářské právo, zajišťuje chov, ochranu a lov ryb, ochranu životního prostředí, rozvíjí a popularizuje rybářský sport. Provozuje rybářský kroužek. Pořádáme rybářské soutěže a společenské …
606 236 400

ENVIC, občanské sdružení

Nabízíme vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Zabýváme se potravinami a gastronomií, zahradou a zahradničením, stavbami a energetikou. Dále se zajímáme o krajinu a veřejný prostor, turistiku, cestovní ruch, vzdělávací programy a …

Občanské sdružení Aktivios

 – Naplánovat trasu
Uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které výrazněji ovlivní kvalitu života obyvatel regionu. Mezi naše cíle patří zmírnit stále se zvětšující rozdíly v životní úrovni mezi venkovem a městy, zamezit devastaci venkova a jeho přírody, zamezit odliv venkovských lidí do měst a …
721 747 966