Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Vzdělávací centrum TEREZA

 – Naplánovat trasu
Pořádání školních ekologických a výukových programů, nabídka dalšího vzdělávání pedagogických …
224 816 868

Sdružení vodohospodářů České republiky

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou životního prostředí se zaměřením na problematiku vodního i odpadového hospodářství a ochranu ovzduší. Snažíme se o prosazování společenského významu funkce ekologů a vodohospodářů. Spolupracujeme se státními správními orgány. Poskytujeme právní a odbornou …
322 319 764

01/71 ZO ČSOP KONIKLEC

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je zlepšování vztahu občanů k prostředí se zaměřením na ochranu přírodního a kulturního dědictví v Praze. Ekologické poradenství si klade za cíl zpřístupňovat občanům objektivní a všestranné informace o životním prostředí, o ekologických problémech a jejich …
737 909 300

Biotechnologická společnost

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružující všechny zájemce o …
220 443 153

České ekologické manažerské centrum

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb v oblasti integrované prevence a omezování znečištění, chemické politiky EU, odpadů či legislativy a norem. Zajišťujeme normalizační činnost v procesu tvorby technických norem, posuzujeme vlivy na životní prostředí a hodnotíme životní sykly výrobků. Tvorba enviromentálních …
274 784 447

Greenpeace Česká republika

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci vystupující proti poškozování životního prostředí. Naším cílem je chránit životní prostředí a nenásilnými prostředky upozorňovat na jeho poškozování. Zaměřujeme se na globální ekologické problémy, požadujeme nápravu po zodpovědných institucích a nabízíme možná …
224 320 448

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz nestátní neziskové organizace zabývající se ochranou životního prostředí a problematikou udržitelného …

Zelený kruh

 – Naplánovat trasu
Sdružování nevládních ekologických organizací. Cílem sdružení je rozvoj občanského sektoru v oblasti ochrany životního prostředí, posilování spolupráce a vzájemné komunikace environmentálních organizací či zvyšování veřejného povědomí o činnosti environmentálních …
222 517 143

01/14 Český svaz ochránců přírody, ZO - NATURA QUO VADIS

 – Naplánovat trasu
Nabízíme celoroční aktivity pro školní mládež. Organizujeme ekologickou olympiádu. Vydáváme oddílový časopis Půlnočník. Vedeme turistický oddíl Mladých ochránců přírody Ginkgo. Vytyčujeme hranice chráněných území, umísťujeme ptačí budky, zřizujeme naučné stezky a pořádáme dobrovolnické …
603 426 895

01/30.ZO Českého svazu ochránců přírody Troja

 – Naplánovat trasu
Spolek se zabývá aktivní ochranou přírody a …
233 376 873

Zelená 10

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení s cílem ochrany přírody a krajiny, životního prostředí, památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované …
722 246 181

Česká mykologická společnost

 – Naplánovat trasu
Sdružování mykologů a pořádání mykologických výstav. Provoz houbařské poradny pro veřejnost i pro členy. Pořádání fotosoutěží a soutěží v receptech s houbami. Vydávání časopisu Mykologický …
257 530 842

Občanské sdružení Parukářka

 – Naplánovat trasu
Ochrana přírody a krajiny a snaha o zabránění její …
737 944 546

Český svaz ochránců přírody, ZO - 01/85 Dinosaurus

 – Naplánovat trasu
Provozujeme dětské oddíly se zaměřením na poznání přírody a ekologie. Pořádáme víkendové dvou až třítýdenní tábory, soutěže, noční hry, koupání a slavnostní …
777 251 802