Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZO ČSOP Botič - Rokytka

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme druhovou ochranou živočichů, ekologickou výchovou a osvětou. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy. Poskytujeme ekologické poradenství. Pracujeme s …
776 021 900

Přátelé Botiče, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení pro podporu přírody a ekologické …
274 861 023

Oddíl PTERODACTYLUS

 – Naplánovat trasu
Jsme oddíl Českého svazu ochránců přírody pro děti od 9-12 let. Zaměřujeme se na všestranný pohyb, aktivitu, zajímavou a pestrou činnost, turistiku několika druhů (vodácká, cyklistická, pěší a lyžařská) a trochu víc než jiní také na geologii, speleologii a všechno, co souvisí s …
723 528 060

Eurosolar.cz, o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování informací o sluneční energii a obnovitelných …
222 314 564

ZO ČSOP Stopa Klánovice

 – Naplánovat trasu
Organizování práce s dětmi, vedení oddílu mladých ochránců přírody se zaměřením na turistiku a poznávání …
773 503 600

Asociace Brontosaura, základní článek - Ústav ekologických snů a skutečností

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ekologické vzdělávání a aktivní ochranu životního prostředí. Sdružujeme studenty České zemědělské …
604 254 794

Česká společnost entomologická

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se rozvojem a shromažďováním odborných poznatků i podporou vzdělávání v oblasti …
221 951 887

Brontosaurus Praha 7

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb dobrovolné organizace zaměřující se na ekologickou výchovu, ochranu přírody a kampaně. Pořádáme prázdninové …
233 381 546

01/71 ZO ČSOP KONIKLEC

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je zlepšování vztahu občanů k prostředí se zaměřením na ochranu přírodního a kulturního dědictví v Praze. Ekologické poradenství si klade za cíl zpřístupňovat občanům objektivní a všestranné informace o životním prostředí, o ekologických problémech a jejich …
737 909 300

Obrana životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Sdružení se zasazuje o ochranu životního …
602 207 397

Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí

 – Naplánovat trasu
Ochrana životního prostředí Prokopského a Dalajského údolí. Zajišťujeme odborné ekologické expertízy a konzultace. Organizujeme akce pro nejširší veřejnost. Provozujeme informační centrum, výstavní sál, knihovnu, klubovnu a ubytovnu pro …
251 812 939

Centrum pro podporu občanů

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem, kteří se chtějí podílet na rozhodování o životním prostředí v místě, kde žijí. Zabýváme se ochranou mokřadů a vodních toků, omezováním znečištění životního prostředí toxickými látkami a odpady a podporou účasti veřejnosti v rozhodování o životním …
222 781 471

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Praha 4 - Pankrác

 – Naplánovat trasu
Svaz vykonává rybářské právo. Zajišťuje chov, ochranu a lov ryb, péči o životní prostředí, rozvíjí a popularizuje rybářský sport. Pořádáme zkoušky pro vydání rybářského lístku. Zároveň zde máme prodejnu s rybářskými …
261 222 469

Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s.

 – Naplánovat trasu
Podporování ekologické výchovy, vzdělávání a …
721 133 108