Firmy

Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí

 – Naplánovat trasu
Ochrana životního prostředí Prokopského a Dalajského údolí. Zajišťujeme odborné ekologické expertízy a konzultace. Organizujeme akce pro nejširší veřejnost. Provozujeme informační centrum, výstavní sál, knihovnu, klubovnu a ubytovnu pro …
251 812 939

Obrana životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Sdružení se zasazuje o ochranu životního …
602 207 397

Asociace Brontosaura, základní článek - Ústav ekologických snů a skutečností

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ekologické vzdělávání a aktivní ochranu životního prostředí. Sdružujeme studenty České zemědělské …
604 254 794

Biotechnologická společnost

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružující všechny zájemce o …
220 443 153

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Praha 4 - Pankrác

 – Naplánovat trasu
Svaz vykonává rybářské právo. Zajišťuje chov, ochranu a lov ryb, péči o životní prostředí, rozvíjí a popularizuje rybářský sport. Pořádáme zkoušky pro vydání rybářského lístku. Zároveň zde máme prodejnu s rybářskými …
261 222 469

Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s.

 – Naplánovat trasu
Podporování ekologické výchovy, vzdělávání a …
721 133 108

České ekologické manažerské centrum

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb v oblasti integrované prevence a omezování znečištění, chemické politiky EU, odpadů či legislativy a norem. Zajišťujeme normalizační činnost v procesu tvorby technických norem, posuzujeme vlivy na životní prostředí a hodnotíme životní sykly výrobků. Tvorba enviromentálních …
274 784 447

Vzdělávací centrum TEREZA

 – Naplánovat trasu
Pořádání školních ekologických a výukových programů, nabídka dalšího vzdělávání pedagogických …
224 816 868


Greenpeace Česká republika

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci vystupující proti poškozování životního prostředí. Naším cílem je chránit životní prostředí a nenásilnými prostředky upozorňovat na jeho poškozování. Zaměřujeme se na globální ekologické problémy, požadujeme nápravu po zodpovědných institucích a nabízíme možná …
224 320 448

ZO ČSOP ochrana Herpetofauny

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou herpetofauny a produkcí osvětových videodokumentů. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy. Poskytujeme ekologické …
220 803 645

Přátelé Botiče, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení pro podporu přírody a ekologické …
274 861 023

Tady není developerovo

 – Naplánovat trasu
Provoz ekologického sdružení prosazující iniciativu za ochranu přírody a kulturního …
605 436 135