Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZO ČSOP Ekocentrum Říčany

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu přírody a krajiny. Prosazujeme uplatňování zásad trvale udržitelného rozvoje s důrazem na environmentální výchovu a osvětu. Pořádáme akce pro děti a …
604 240 060

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 06/05 Sázava

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou přírody a krajiny. Poskytujeme poradenství v oblasti životního prostředí. Provádíme údržbu zeleně a likvidaci nepůvodních rostlin. Provozujeme naučnou stezku …
602 273 770

Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Beroun

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje myslivosti a ochrany přírody. Provádění kurzů a zkoušek z myslivosti, soutěží pro děti a mládež i pořádání kynologických akcí. Organizujeme kurzy pro získání loveckého lístku, pracovní zkoušky loveckých psů a střelecké závody. Zabýváme se umělým odchovem koroptve …
311 622 196


ZO ČSOP ALCEDO

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme se poradenskou, metodickou a enviromentální činností. Vypracováváme zoologické výzkumy, jejichž výsledky se využívají v programech druhové …
317 843 249


Okresní sdružení ČSOP Benešov

Poradenství pro ochranu životního prostředí, posláním je ochrana přírodního a kulturního …

Pátecká stezka o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozování neziskového sdružení na ochranu přírody, zejména evropské fauny. Pořádání školení a jiných výchovně vzdělávacích …
606 360 594

Zelená 10

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení s cílem ochrany přírody a krajiny, životního prostředí, památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované …
722 246 181

ZO ČSOP Botič - Rokytka

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme druhovou ochranou živočichů, ekologickou výchovou a osvětou. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy. Poskytujeme ekologické poradenství. Pracujeme s …
776 021 900

01/14 Český svaz ochránců přírody, ZO - NATURA QUO VADIS

 – Naplánovat trasu
Nabízíme celoroční aktivity pro školní mládež. Organizujeme ekologickou olympiádu. Vydáváme oddílový časopis Půlnočník. Vedeme turistický oddíl Mladých ochránců přírody Ginkgo. Vytyčujeme hranice chráněných území, umísťujeme ptačí budky, zřizujeme naučné stezky a pořádáme dobrovolnické …
603 426 895

České ekologické manažerské centrum

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb v oblasti integrované prevence a omezování znečištění, chemické politiky EU, odpadů či legislativy a norem. Zajišťujeme normalizační činnost v procesu tvorby technických norem, posuzujeme vlivy na životní prostředí a hodnotíme životní sykly výrobků. Tvorba enviromentálních …
274 784 447

ZELENÁ BUDOUCNOST PRO PRAHU, z. s.

 – Naplánovat trasu
Hlavními činnostmi spolku je zejména informační, vzdělávací a osvětová činnost v environmentální oblasti formou pořádání konferencí, seminářů a školení i s mezinárodní účastí. Snažíme se přispět ke zlepšení kvality života občanů i životního prostředí a to především na území hlavního města …
222 543 277

Občanské sdružení Parukářka

 – Naplánovat trasu
Ochrana přírody a krajiny a snaha o zabránění její …
737 944 546