Firmy

ZO ČSOP ALCEDO

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme se poradenskou, metodickou a enviromentální činností. Vypracováváme zoologické výzkumy, jejichž výsledky se využívají v programech druhové …
317 843 249

Sdružení pro ochranu krajiny, z.s.

 – Naplánovat trasu
Ochrana přírodního a krajinného prostředí včetně kulturních a historických hodnot. Soustřeďuje se na oblast katastrálního území Čížovky (Petkovy), Domousnice a jejich blízkého …
(1)
608 509 934

Děti Země - Klub Krajina a památky Křivoklátska

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme provoz sdružení, které chrání přírodu i životní prostředí člověka, posiluje pouto mezi lidmi a krajinou a soustřeďuje se na práci v …
602 289 730

Spolek Josefov, z.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou přírody a krajiny v katastru našeho …
775 449 722

ZO ČSOP 11/11 Zvoneček

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu přírody, výchovu a vzdělávání. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy. Provozujeme ekologickou poradnu a nabízíme ekologickou výchovu …
722 159 244

ZO ČSOP Ekocentrum Říčany

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu přírody a krajiny. Prosazujeme uplatňování zásad trvale udržitelného rozvoje s důrazem na environmentální výchovu a osvětu. Pořádáme akce pro děti a …
604 240 060

ZO ČSOP 02/10 Votice

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním zájemců o ochranu přírody a životního prostředí. Provozujeme ekocentrum. Poskytujeme informace o Státním fondu životního prostředí. Pořádáme …
723 085 107

12/12 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody "Střední Brdy"

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme druhovou ochranou živočichů, ekologickou výchovou a osvětou. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro …
736 738 704

Okrašlovací spolek v Jílovém u Prahy

 – Naplánovat trasu
Jsme nepolitické registrované sdružení. Účelem spolku je chránit rostlinstvo a živočišstvo, pečovat o ochranu památek všeho druhu. Mezi naše činnosti patří také stavění laviček a informačních panelů na vyhlídkových místech, zakládání, udržování a značení vyhlídkových tras, udržování památných …
721 231 888

Okresní sdružení ČSOP Benešov

Poradenství pro ochranu životního prostředí, posláním je ochrana přírodního a kulturního …

Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Beroun

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje myslivosti a ochrany přírody. Provádění kurzů a zkoušek z myslivosti, soutěží pro děti a mládež i pořádání kynologických akcí. Organizujeme kurzy pro získání loveckého lístku, pracovní zkoušky loveckých psů a střelecké závody. Zabýváme se umělým odchovem koroptve …
311 622 196

Občané Tupadel za lepší životní podmínky

 – Naplánovat trasu
Sdružování občanů za účelem zabezpečit odpovídající životní prostředí v …
728 183 270

Enkláva Sychrov

Provozujeme veřejné sdružení zájemců o přírodní architekturu, ekologii a zemědělství. Realizujeme výstavbu přírodních …