Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZO ČSOP Ekocentrum Říčany

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu přírody a krajiny. Prosazujeme uplatňování zásad trvale udržitelného rozvoje s důrazem na environmentální výchovu a osvětu. Pořádáme akce pro děti a …
604 240 060

Pátecká stezka o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozování neziskového sdružení na ochranu přírody, zejména evropské fauny. Pořádání školení a jiných výchovně vzdělávacích …
606 360 594

ZO ČSOP Klenice, Mladá Boleslav

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu přírody, ekologickou výchovu a vzdělávání. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy. Vedeme oddíl mladých ochránců …
605 000 577

Občanské sdružení Pro Kladno

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružující zájemce o ochranu přírody a životního …

Místo pro život HON o.s.

Provozujeme didaktický program pro základní školy. Primárně je zaměřený na téma udržitelného rozvoje. Hlavním cílem je zvýšení úrovně vzdělanosti k udržitelnému rozvoji na venkově a propojení školní výuky se životem v místě školy. Hravou formou učíme děti poznávat přírodu a jak se k ní …

o.s. Strniště - společnost životního prostoru a vzdělávání

 – Naplánovat trasu
Snaha o seznámení dětí se životním prostředím. Pořádání jazykových, sportovních a kulturních …
608 012 354

Sdružení pro ochranu krajiny, z.s.

 – Naplánovat trasu
Ochrana přírodního a krajinného prostředí včetně kulturních a historických hodnot. Soustřeďuje se na oblast katastrálního území Čížovky (Petkovy), Domousnice a jejich blízkého …
(1)
608 509 934

ZO ČSOP 11/11 Zvoneček

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu přírody, výchovu a vzdělávání. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy. Provozujeme ekologickou poradnu a nabízíme ekologickou výchovu …
722 159 244

Český svaz ochránců přírody 03/02 ZO Brdy, Komárov

 – Naplánovat trasu
Pořádáme tábory pro děti a osvětové akce pro veřejnost. Zabýváme se enviromentální výchovou a účastníme se správních …
311 572 146

Mochov - místo pro život, z.s.

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení usiluje o zrušení výstavby paroplynové elektrárny. Mezi naše cíle patří ochrana přírody a krajiny a celého životního prostředí, návrhy, koncepce a podpora kulturně-sociálních potřeb obyvatelstva, podílení se na tvorbě návrhů a hodnocení urbanistických koncepcí zájmového území …
602 112 658

Občané Tupadel za lepší životní podmínky

 – Naplánovat trasu
Sdružování občanů za účelem zabezpečit odpovídající životní prostředí v …
728 183 270

Spolek Josefov, z.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou přírody a krajiny v katastru našeho …
775 449 722

Záchrana Ratajska a Podvecka - Stařechov, o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení zabývající se ochranou přírody a …
603 568 066