Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Kuprospěchu

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení se zaměřením na kulturní a sociální regeneraci v oblasti kultury, umění či ekologie. Zajišťujeme podporu talentů a tvorbu pracovních příležitostí. Realizujeme kulturní, umělecké, environmentální a sociální projekty. Poskytujeme …
739 320 640

Správa Národního parku České Švýcarsko

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na péči o národní park. Zajišťujeme environmentální výchovu a osvětu. Pořádáme akce pro veřejnost. Specializujeme se na monitoring, výzkum a dokumentaci přírodního i kulturního dědictví v národním parku. Zabýváme se ochranou celých …
(1)
412 354 050

Občanské sdružení Šťovík - Teplice

Sdružení se zaměřuje na ekologii a společenský rozvoj. Pro odbornou i laickou veřejnost připravujeme semináře, přednášky, výlety a exkurze. Nabízíme …

Biotechnologická společnost

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružující všechny zájemce o …
220 443 153

01/30.ZO Českého svazu ochránců přírody Troja

 – Naplánovat trasu
Spolek se zabývá aktivní ochranou přírody a …
233 376 873

Brontosaurus Praha 7

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb dobrovolné organizace zaměřující se na ekologickou výchovu, ochranu přírody a kampaně. Pořádáme prázdninové …
233 381 546

Česká mykologická společnost

 – Naplánovat trasu
Sdružování mykologů a pořádání mykologických výstav. Provoz houbařské poradny pro veřejnost i pro členy. Pořádání fotosoutěží a soutěží v receptech s houbami. Vydávání časopisu Mykologický …
257 530 842

Sdružení vodohospodářů České republiky

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou životního prostředí se zaměřením na problematiku vodního i odpadového hospodářství a ochranu ovzduší. Snažíme se o prosazování společenského významu funkce ekologů a vodohospodářů. Spolupracujeme se státními správními orgány. Poskytujeme právní a odbornou …
322 319 764

Vzdělávací centrum TEREZA

 – Naplánovat trasu
Pořádání školních ekologických a výukových programů, nabídka dalšího vzdělávání pedagogických …
224 816 868

ZO ČSOP ochrana Herpetofauny

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou herpetofauny a produkcí osvětových videodokumentů. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy. Poskytujeme ekologické …
220 803 645

Český svaz ochránců přírody, ZO - 01/85 Dinosaurus

 – Naplánovat trasu
Provozujeme dětské oddíly se zaměřením na poznání přírody a ekologie. Pořádáme víkendové dvou až třítýdenní tábory, soutěže, noční hry, koupání a slavnostní …
777 251 802

Ekocentrum Brniště

Provozujeme ekocentrum se zájmem zprostředkování porozumění přírodě, posílení ohleduplnosti a odpovědnosti člověka ke krajině, ve které žije. Nabízíme výukové programy o životním prostředí a roli zemědělství při péči o krajinu. Pořádáme výstavy a jiné …

Heinrich-Böll-Stiftung e.V.

 – Naplánovat trasu
Pořádáme prezentace o klimatických změnách, ochraně klimatu, lidských právech, energetické politice a sebeurčení i spravedlnosti. Poskytujeme publikace a …
251 814 173

Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s.

 – Naplánovat trasu
Podporování ekologické výchovy, vzdělávání a …
721 133 108