Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Pro-Bio Regionální centrum Vysočina

 – Naplánovat trasu
Provoz Svazu ekologických zemědělců. Poskytujeme seznamy ekofarem, producentů a zpracovatelů biopotravin, obchodních organizací a nabízíme produkty ekologického zemědělství. Sdružujeme také poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického …
567 313 667

KATOM cepheus

 – Naplánovat trasu
Vzdělávání a šíření informací z oblasti ekologie a ochrany životního …
739 051 852

Zasaď svůj strom

 – Naplánovat trasu
Náplní občanského sdružení je ekologie, příroda, výsadba stromů, lepší životní prostředí a přístup k …

ZERA

 – Naplánovat trasu
Jsme regionální nevládní nezisková organizace sdružující fyzické osoby - za účelem vytváření podmínek pro poradenskou, vzdělávací, výzkumnou a koordinační činnost při realizaci programů a opatření v rámci trvale udržitelného rozvoje venkova a využití krajiny …
568 620 070

Na dobrých cestách

 – Naplánovat trasu
Podporujeme turistický rozvoj v kraji pod Javořicí. Trasa je vyznačena 150 dřevěnými sloupky, je na ní umístěno 12 informačních tabulí s mapami, 4 odpočinková místa a 26 informačních tabulek. Trasa maximálně využívá stávající značení pro pěší a …
728 227 404

ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu přírody, ekologickou výchovu a vzdělávání. Provádíme průzkumy a monitoring jednotlivých druhů rostlin a živočichů. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy. Vedeme dětský oddíl Mladých ochránců Vydry. Pracujeme s …
721 321 281

ZO ČSOP Pacov

 – Naplánovat trasu
Snaha o ochranu přírody a prostředí regionu a o zamezení poškozování životního …
777 274 331

ZO ČSOP

Organizace se věnuje památným stromům a zeleni, propagaci CHKO Žďárské vrchy, odbornému poradenství a osvětě o ekologickém zemědělství. Pořádáme farmářské trhy a další …

Občanské sdružení Pozďátky bez jedů

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je rozvíjet aktivity za účelem ochrany životního prostředí a podpora rozvoje …
775 571 666

Třešť 21

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zabývající se životním …
724 149 491

Energoregion 2020

 – Naplánovat trasu
Hlavním předmětem činnosti sdružení je zastupovat a hájit zájmy obyvatel regionu ve vztahu k jaderné energetice a všem ostatním provozům a činnostem, které ovlivňují životní …
568 619 100

Občanské sdružení Zelené srdce

 – Naplánovat trasu
Sdružení se zasazuje o ochranu životního …
737 768 102

ZO ČSOP Jihlava

 – Naplánovat trasu
Ekoinfocentrum zajišťuje vzdělávání a osvětu ve formě seminářů, přednášek, kulatých stolů a poradenství. Zaměřujeme se na úsporu energie v domácnostech i ve výstavbě či ekologické zemědělství, třídění a zpracování odpadů, kořenové čistírny i informace k ochraně půdy, vody a …
721 862 692

Chytrému napověz...

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb a poradenství v oblasti ochrany přírody a …
721 632 837