Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZO ČSOP Veronica

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zajišťujeme odbornou i vzdělávací činnost, která je určena pro veřejnost, odborníky, vzdělávací instituce, nevládní organizace či malé i střední …
572 630 670

Vizovické vrchy, z. s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou přírody, krajiny a životního prostředí. Prosazujeme trvale udržitelný způsob života. Zajišťujeme informační činnost, zaměřenou na informování občanů města Vizovice a přilehlých …
603 838 738

Arte Natura, sdružení pro harmonické soužití člověka s přírodou

 – Naplánovat trasu
Provoz občanského sdružení zabývající se soužitím člověka s přírodou. Pořádání společenských akcí a projektu Ekoprogram pro …
776 893 818

LÍSKA, z.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme regionálním sdružením osobností a organizací zaměřených na ekologickou/environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu na území Zlínského kraje. Byla založena v roce 2007 jako nezisková …
604 650 109

Českomoravské sdružení pro ochranu přírody z.s.

 – Naplánovat trasu
Organizace věnující se ochraně životního prostředí. Máme terénní programy: péče o území cenná z hlediska ochrany přírody, program orchideje, program obojživelníci, program netopýři, program stromy, program mapování krajiny a druhů a další. nabízíme i výkup pozemků pro ochranu …
776 765 939

ZO ČSOP Kosenka

 – Naplánovat trasu
Nabídka ekologického poradenství, zajišťování environmentální osvěty. Pořádání terénních exkurzí i výchovných programů pro školy a zájmové skupiny. Poskytování informací o ochraně přírody a péče o krajinu Bílých …
577 320 145

Základní článek Hnutí Brontosaurus Mařatice

 – Naplánovat trasu
Obnova přirozených vztahů v přírodě a výchova mladých lidí k ochraně životního prostředí. Pořádání dobrovolnické činnosti během letních táborů a víkendových …
724 153 256

Zdravý Rožnov - občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je prosazování myšlenek mezinárodního projektu Zdravá města Světové zdravotnické organizace s cílem oficiálního přistoupení města k tomuto projektu. Zaměřujeme se na ochranu přírody a krajiny, zapojování veřejnosti k účasti na veřejném dění v obci a …
732 231 177

ZO ČSOP VIA Hulín

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního …
606 541 859

ZO ČSOP Buchlovice

 – Naplánovat trasu
Provoz záchranné stanice volně žijících živočichů. Spolupracujeme s Českým svazem ochránců přírody. Nabízíme možnost navštívit trvalou expozici živočichů. Zaměřujeme se na záchranu zraněných či handicapovaných zvířat. Chováme vybrané druhy dravců a …
732 250 240

OV ČSOP Vsetín

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení se zaměřením na ochranu přírody a životního prostředí v oblasti Valašské Meziříčí. Dále se zabýváme péčí o studánky či poutní místa. Poskytujeme rady a vypracování odborných posudků týkajících se …
571 621 602

Moravské Karpaty, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Snaha o zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat. Podpora odbytu produktů a výrobků od místních …
776 677 129

ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek

 – Naplánovat trasu
Vytváříme podmínky pro ekologickou výchovou a realizujeme ji. Věnujeme se ochraně přírody a krajiny. Poskytujeme také pomoc se vzděláním studentů základních a středních škol. Do naší nabídky služeb patří enviromentální výchova, průzkumy biodiverzity nebo realizace naučných stezek na …
577 636 314

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 63/01 Centaurea

 – Naplánovat trasu
Nabízíme výukové programy z oblasti ekologie pro školy a zájmová sdružení Zaměřujeme se na dobrovolnou práci pro přírodu. Provádíme rekonstrukce a údržby zelení, exkurze, vycházky, výlety a agroturistiku. Poskytujeme poradenskou činnost. Zajišťujeme besedy s …
577 440 465