Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Přírodovědné centrum Hradec Králové

 – Naplánovat trasu
Provoz přírodovědného centra. Chováme ptáky, hady, ještěrky, želvy, hlodavce, primáty, vačnatce a další. Zajištění environmentální výchovy dětí a mládeže a poskytování poradenství pro začínající …
725 301 511

ZO ČSOP ALCEDO

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme se poradenskou, metodickou a enviromentální činností. Vypracováváme zoologické výzkumy, jejichž výsledky se využívají v programech druhové …
317 843 249

ZO ČSOP Hloučela

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního …
603 298 039

01/71 ZO ČSOP KONIKLEC

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je zlepšování vztahu občanů k prostředí se zaměřením na ochranu přírodního a kulturního dědictví v Praze. Ekologické poradenství si klade za cíl zpřístupňovat občanům objektivní a všestranné informace o životním prostředí, o ekologických problémech a jejich …
737 909 300

NESEHNUTÍ

Organizace zabývající se vedením ekologických kampaní. Zajišťujeme výstavy, přednášky a …

Chytrému napověz...

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb a poradenství v oblasti ochrany přírody a …
721 632 837

Vzduch

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zabývající se ochranou přírody a zlepšováním životního prostředí. Chráníme přírodu a krajinu, prosazujeme zlepšení životního prostředí na …
731 505 410

Brána Kláštera Chotěšov, obecně prospěšná společnost

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je přivést objekt lesního úřadu znovu k životu a zachovat jeho propojení s klášterem. Pořádáme koncerty, hudební večery nebo …

Juniperia, z.s.

Zabýváme se komplexní podporou biodiverzitu a poskytujeme ekologické funkce v souladu s využíváním krajiny. Zajišťujeme revitalizace území, žádosti o dotace, výzkum biodiverzity, marginální biotopy, vzdělávací programy i zemědělskou …

ENKI, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provádění aplikovaného výzkumu v oblasti solární a krajinné energetiky, hospodaření s vodou v krajině a využití přírodních i umělých mokřadů. Nabízíme vzdělávací a inovační …
384 724 346

Občanské sdružení Orebské zrcadlo

 – Naplánovat trasu
Ochrana životního prostředí v …

Občanské sdružení Parukářka

 – Naplánovat trasu
Ochrana přírody a krajiny a snaha o zabránění její …
737 944 546

Základní článek hnutí Brontosaurus - Forest

 – Naplánovat trasu
Posláním organizace je vychovávat, vzdělávat a poskytovat osvětu dětem, mládeži i veřejnosti a vést je k odpovědnému jednání vůči společnosti a životnímu prostředí. Realizujeme projekty a výukové programy s environmentální, multikulturní a osobnostně sociální tematikou. Pořádáme akce pro …
385 520 951

ZO ČSOP Ekocentrum Říčany

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu přírody a krajiny. Prosazujeme uplatňování zásad trvale udržitelného rozvoje s důrazem na environmentální výchovu a osvětu. Pořádáme akce pro děti a …
604 240 060