Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Přírodovědné centrum Hradec Králové

 – Naplánovat trasu
Provoz přírodovědného centra. Chováme ptáky, hady, ještěrky, želvy, hlodavce, primáty, vačnatce a další. Zajištění environmentální výchovy dětí a mládeže a poskytování poradenství pro začínající …
725 301 511

ZO ČSOP Veronica

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zajišťujeme odbornou i vzdělávací činnost, která je určena pro veřejnost, odborníky, vzdělávací instituce, nevládní organizace či malé i střední …
572 630 670

ZO ČSOP Nový Jičín 70/02

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme druhovou ochranou živočichů, ekologickou výchovou a osvětou. Provozujeme záchrannou stanici pro volně žijící …
556 758 675

Klub ekologické výchovy

 – Naplánovat trasu
Provozujeme ekologické sdružení, jehož cílem je sdružování pedagogických pracovníků a zájemců o ekologické vzdělávání. Pořádáme odborné semináře, konference a …
606 527 807

Zelený dům Chrudim

Provozujeme osvětové a poradenské ekocentrum, ekologickou poradnu a knihovnu. Připravujeme doprovodné akce ke Dnům Země, zdraví, hluku, výživy nebo k Evropskému týdnu …

Sdružení Země Jižní Morava, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zaměřené na trvale udržitelnou obnovu venkova, rodové statky, permakulturu a ekozahrady. Pořádáme besedy a kurzy zaměřené na permakulturu, ekozahradničení a zachování zdravé přírody. Zajišťujeme výsadbu …
736 105 022

ZO ČSOP ALCEDO

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme se poradenskou, metodickou a enviromentální činností. Vypracováváme zoologické výzkumy, jejichž výsledky se využívají v programech druhové …
317 843 249

BioSad

 – Naplánovat trasu
Podporujeme rozvoj ekologické produkce ovoce. Zaměřujeme se na poradenství a další formy služeb pěstitelům jako je například ochrana proti houbovým chorobám, škůdcům. Poskytujeme informace o přípravcích, spolupracujeme s …
603 155 208

Sdružení pro ochranu krajiny, z.s.

 – Naplánovat trasu
Ochrana přírodního a krajinného prostředí včetně kulturních a historických hodnot. Soustřeďuje se na oblast katastrálního území Čížovky (Petkovy), Domousnice a jejich blízkého …
(1)
608 509 934

Třešť 21

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zabývající se životním …
724 149 491

ZO ČSOP Hloučela

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního …
603 298 039

Severomoravské regionální sdružení ČSOP

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu přírody, ekologickou výchovu a vzdělávání. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy. Poskytujeme ekologické poradenství. Pracujeme s …
571 621 602

01/71 ZO ČSOP KONIKLEC

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je zlepšování vztahu občanů k prostředí se zaměřením na ochranu přírodního a kulturního dědictví v Praze. Ekologické poradenství si klade za cíl zpřístupňovat občanům objektivní a všestranné informace o životním prostředí, o ekologických problémech a jejich …
737 909 300

Děti Země - Klub Krajina a památky Křivoklátska

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme provoz sdružení, které chrání přírodu i životní prostředí člověka, posiluje pouto mezi lidmi a krajinou a soustřeďuje se na práci v …
602 289 730