Firmy


Přírodovědné centrum Hradec Králové

 – Naplánovat trasu
Provoz přírodovědného centra. Chováme ptáky, hady, ještěrky, želvy, hlodavce, primáty, vačnatce a další. Zajištění environmentální výchovy dětí a mládeže a poskytování poradenství pro začínající …
725 301 511

Český rybářský svaz, místní organizace Hradec Králové

 – Naplánovat trasu
Svaz vykonává rybářské právo, zajišťuje chov, ochranu a lov ryb, ochranu životního prostředí, rozvíjí a popularizuje rybářský sport. Podílí se na mimoškolní výchově dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského sportu. Pořádá kulturní a sportovní akce a rybářské …
736 480 373

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Mikulov

 – Naplánovat trasu
Posláním svazu je rozvíjet a popularizovat rybářský sport, vykonávat rybářské právo, zajišťovat chov, ochranu a lov ryb a chránit životní prostředí. Obhospodařujeme mimopstruhové revíry Dyje a údolní nádrž Mušovská. Chováme kapry, štiky, candáty, amury, tolstolobiky a sumce. Vedeme rybářský …
606 168 297

Mallorn

 – Naplánovat trasu
Sdružení zabývající se ochranou přírody, životního prostředí, lidských práv a občanských …
723 589 170

Český rybářský svaz, místní organizace Poděbrady

 – Naplánovat trasu
Provozujeme svaz, který vykonává rybářské právo, zajišťuje chov, ochranu a lov ryb, ochranu životního prostředí, rozvíjí a popularizuje rybářský sport. Pořádáme závody, vydáváme rybářské lístky a provádíme školení rybářů včetně kvalifikačních …

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ostrov

Vykonáváme rybářské právo. Zajišťujeme chov, ochranu a lov ryb, ochranu životního prostředí. Rozvíjíme a popularizujeme rybářský sport. Podílíme se na mimoškolní výchově dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského sportu. Pořádáme kulturní a sportovní akce či rybářské …

Český rybářský svaz, místní organizace v Letňanech

Svaz vykonává rybářské právo, zajišťuje chov, ochranu a lov ryb, ochranu životního prostředí, rozvíjí a popularizuje rybářský sport. Podílí se na mimoškolní výchově dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského sportu. Pořádá kulturní a sportovní …

Občanské sdružení Orebské zrcadlo

 – Naplánovat trasu
Ochrana životního prostředí v …

01/14 Český svaz ochránců přírody, ZO - NATURA QUO VADIS

 – Naplánovat trasu
Nabízíme celoroční aktivity pro školní mládež. Organizujeme ekologickou olympiádu. Vydáváme oddílový časopis Půlnočník. Vedeme turistický oddíl Mladých ochránců přírody Ginkgo. Vytyčujeme hranice chráněných území, umísťujeme ptačí budky, zřizujeme naučné stezky a pořádáme dobrovolnické …
603 426 895

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Šumperk

 – Naplánovat trasu
Svaz vykonává rybářské právo, zajišťuje chov, ochranu a lov ryb, ochranu životního prostředí, rozvíjí a popularizuje rybářský sport. Obhospodařujeme pstruhové i mimopstruhové revíry Morava, Merta, Losinka, Libina, Krupá, Desná, Benátky a …
583 212 071

České ekologické manažerské centrum

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb v oblasti integrované prevence a omezování znečištění, chemické politiky EU, odpadů či legislativy a norem. Zajišťujeme normalizační činnost v procesu tvorby technických norem, posuzujeme vlivy na životní prostředí a hodnotíme životní sykly výrobků. Tvorba enviromentálních …
274 784 447

01/71 ZO ČSOP KONIKLEC

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je zlepšování vztahu občanů k prostředí se zaměřením na ochranu přírodního a kulturního dědictví v Praze. Ekologické poradenství si klade za cíl zpřístupňovat občanům objektivní a všestranné informace o životním prostředí, o ekologických problémech a jejich …
737 909 300