Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko

 – Naplánovat trasu
Sdružení usiluje o rozvoj …
515 230 240

Svaz maďarských studentů Kafedik

 – Naplánovat trasu
Sdružování maďarských …

Občanské sdružení Janus

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na práci s dětmi, dospívajícími a mladými dospělými, kteří vyrůstají či vyrůstali mimo přirozené rodinné prostředí nebo v náhradní rodinné péči a potřebují specifickou, komplexní …
775 785 335

SK Chudčice

 – Naplánovat trasu
Provozování sportovních …

Český svaz bojovníků za svobodu, o.s.

 – Naplánovat trasu
Politická, nestranická a nezávislá organizace sdružuje účastníky národního odboje za osvobození ve druhé světové válce. Sdružujeme také rodinné příslušníky a pozůstalé počínaje 15. rokem. Našimi členy se mohou stát i ostatní občané, bez rozdílu jejich politické příslušnosti a náboženského …
541 216 952

Občanské sdružení Chocholík - Klub rodičů v Kunštátě

 – Naplánovat trasu
Provozujeme rodinné a mateřské centrum. Pořádáme akce a pravidelné setkávání dětí, rodičů a jejich příbuzných. Nabádáme k aktivnímu přístupu k rodičovství a k rozšiřování rodičovských zkušeností, vědomostí a dovedností. Vytváříme prostor s edukativními hračkami a pohybovými pomůckami pro …
775 181 016

Specializovaná základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Lilium

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek. Vytváříme podmínky pro zahrádkaření, hájíme zájmy členů, podílíme se na tvorbě a ochraně životního …
543 257 097

Amatérská prohlídka oblohy

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení Amatérská prohlídka oblohy. Sdružujeme české amatérské i profesionální astronomy. Publikujeme zpravodaj Bílý …
604 740 528

Klub policejní historie Brno

 – Naplánovat trasu
Ochrana a uchovávání památek z oblasti policejní a vojenské historie 20. …

Business Academy, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek, jehož účelem je připravit mladé lidi alespoň částečně do praxe. Snažíme se je vymanit z monotónního teoretického života na vysokých školách a pomáháme jim odhalit jejich …
777 839 081

De Svenska Adelsmannen

 – Naplánovat trasu
Nabízíme divadelní scénky a ukázky soubojů z období třicetileté války. Účastníme se bitev, dobových jarmarků, městských slavností, svateb, plesů a dalších společenských akcí. Vystupujeme v dobových kostýmech a …
(1)
607 118 030

Obnovená Matice Moravská, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz spolku dobrovolníků s účelem vytvářet ve svém volném čase dobročinnou, obecně prospěšnou činnost a rozšiřovat znalosti o historii, kultuře a přírodě, včetně nově zjištěných …
606 755 647

Česká společnost kardiovaskulární chirurgie

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se rozvojem odborné a vědecké úrovně srdeční i cévní chirurgie. Vydáváme odborný časopis. Snažíme se zlepšit informovanost o oboru mezi širokou medicínskou veřejností. Organizujeme různé …
543 211 528