Firmy

Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Plesná

 – Naplánovat trasu
Provozujeme včelařské sdružení, které se snaží vytvářet a zajišťovat podmínky a předpoklady pro všestranný rozvoj včelařství. Spolupracujeme s příslušnými organizacemi a orgány pro využívání opylovací funkce včel a zdrojů snůšky. Sledujeme vývoj včelařství ve světě. Propagujeme …

Občané za kvalitu života v Krušných horách

 – Naplánovat trasu
Podporujeme projekty zkvalitňující život v Krušných horách. Poskytujeme informace o památkách i písemnostech Krušných hor či o možnostech …
722 940 671

Spolek za zachování hutě v Šindelové

 – Naplánovat trasu
Našim cílem je záchrana hutě v …
352 668 296

Karlovarská krajská asociace Sport pro všechny, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Podpora a napomáhání rozvoje tělesné výchovy. Pořádání školení cvičitelů a lektorů, různých seminářů a …
602 865 023

Svaz účetních Karlovy Vary, z. s.

Svaz sdružuje účetní, auditory, daňové poradce a ostatní zájemce. Nabízí rekvalifikační kurzy účetnictví, semináře, konzultační a poradenskou …

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Bažantnice, Mariánské Lázně

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme osoby se společným zájmem o zahrádkářskou činnost. Snažíme se popularizovat a podporovat odbornou zahrádkářskou činnost. Aktivně se podílíme na ochraně životního prostředí a krajinného vzhledu. Vytváříme podmínky pro pěstování ovoce, zeleniny, vinné révy, květin a dalších …
736 157 515

Kynologický klub

 – Naplánovat trasu
Provozujeme kynologické sdružení zabývající se výcvikem psů. Zaměřujeme se na přípravu na zkoušky a na výstavy. Pomáháme s řešením problémů a poskytujeme odborné poradenství. Pořádáme a účastníme se různých kynologických akcí. Zajišťujeme školení a zkoušky rozhodčích ve sportovní …
728 116 802

Český svaz bojovníků za svobodu, o.s.

 – Naplánovat trasu
Politická, nestranická a nezávislá organizace sdružuje účastníky národního odboje za osvobození ve druhé světové válce. Sdružujeme také rodinné příslušníky a pozůstalé počínaje 15. rokem. Našimi členy se mohou stát i ostatní občané, bez rozdílu jejich politické příslušnosti a náboženského …
352 466 024

Svaz důchodců ČR, místní organizace Mariánské Lázně

 – Naplánovat trasu
Organizování společenských, kulturních i sportovních akcí pro …
354 622 768

Ekologické centrum Meluzína - Regionální centrum Asociace Brontosaura

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek. Věnujeme se zachování přírodních hodnot v severozápadních …
777 086 620


Klub kreslířů a humoristů

 – Naplánovat trasu
Provoz spolku za účelem propagace kresleného humoru. Vydáváme internetový humoristický časopis …

Svaz diabetiků ČR územní organizace Karlovy Vary

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství a pomoci diabetikům. Posláním organizace je pomáhat osobám s diabetem na území ČR v jejich plném začlenění do společenského života, realizovat zdravotní, sociální a další aktivizační programy, a podílet se na osvětě …
608 179 090

MS HUBERT SKALNÁ

 – Naplánovat trasu
Provoz mysliveckého …
602 415 155