Firmy

Občanské sdružení Rokršti

 – Naplánovat trasu
Sdružení se zabývá prací s dětmi a mládeží od 13 do 26 let. Zaměřujeme se na osobní poradenství, aktivity pro děti, sportovní aktivity a veřejné akce na klíč. Zajišťujeme vzdělávání a výměnnou spolupráci s příhraničními …
723 150 675

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Bažantnice, Mariánské Lázně

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme osoby se společným zájmem o zahrádkářskou činnost. Snažíme se popularizovat a podporovat odbornou zahrádkářskou činnost. Aktivně se podílíme na ochraně životního prostředí a krajinného vzhledu. Vytváříme podmínky pro pěstování ovoce, zeleniny, vinné révy, květin a dalších …
736 157 515

Ekologické centrum Meluzína - Regionální centrum Asociace Brontosaura

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek. Věnujeme se zachování přírodních hodnot v severozápadních …
777 086 620

Český svaz bojovníků za svobodu, o.s.

 – Naplánovat trasu
Politická, nestranická a nezávislá organizace sdružuje účastníky národního odboje za osvobození ve druhé světové válce. Sdružujeme také rodinné příslušníky a pozůstalé počínaje 15. rokem. Našimi členy se mohou stát i ostatní občané, bez rozdílu jejich politické příslušnosti a náboženského …
353 233 866

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Sokolov

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenského servisu, vzdělávání dětí i odborníků, pořádání přednášek a …
352 604 187

Věčně mladí Varáci

 – Naplánovat trasu
Podporujeme aktivitu svých členů i v pokročilejším věku. Zajišťujeme zájezdy a exkurze, poznáváme krásy naší …
727 961 783

Svaz chovatelů koní - Západní Čechy

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme chovatele všech plemen koní. Pořádáme přehlídky a výstavy zaměřené na plemenné hřebce, chovné klisny, mladé klisny a dorost. Organizujeme zkoušky výkonnosti či základního výcviku. Poskytujeme chovatelům koní informační a poradenské …
776 773 873

KSK centrum, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme činnost občanské poradny a terénních programů. Zaměřujeme se na pomoc sociálně slabším a znevýhodněným, sociální asistenci, základní právní poradenství, volnočasové aktivity, pomoc s hledáním zaměstnání a další. Nabízíme pomoc lidem žijícím v sociálně vyloučených …
603 322 094

Tělovýchovná jednota SLAVIA Krásné Údolí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme sportovní činnosti a akce pro cvičence všech věkových …

Karetní klub Úžlabí, občanské sdružení

Provozujeme karetní klub. Pořádáme karetní soutěže, společenské akce a …

Spolek rodičů a přátel waldorfské školy Wlaštovka

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek rodičů a přátel …
730 142 134

Spolek za zachování hutě v Šindelové

 – Naplánovat trasu
Našim cílem je záchrana hutě v …
352 668 296

Sdružení Krušné hory - západ

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení pro rozvoj a propagaci cestovního ruchu, kultury a sportu. Pořádání seminářů a vzdělávacích …
353 821 296

Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Plesná

 – Naplánovat trasu
Provozujeme včelařské sdružení, které se snaží vytvářet a zajišťovat podmínky a předpoklady pro všestranný rozvoj včelařství. Spolupracujeme s příslušnými organizacemi a orgány pro využívání opylovací funkce včel a zdrojů snůšky. Sledujeme vývoj včelařství ve světě. Propagujeme …