Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti experimentální a klinické farmakologie a toxikologie. Sdružujeme pracovníky, kteří se zabývají klinickou i experimentální farmakologií a toxikologií. Pořádáme odborné přednášky, semináře či …
585 632 569

Centrum pro rodinu a děti Přerov, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz centra pro rodinu a děti. Zajišťujeme podporu zdravého fungování rodin, pomoc rodinám neúplným, konzultace psychologa a jiných odborníků v obtížných životních situacích, vzdělávací programy, přednášky a kurzy pro rodiče, děti i mládež. Poskytujeme sociálně terapeutickou činnost …
776 810 970

OLLOVE z. s.

 – Naplánovat trasu
Organizujeme širokou škálu kulturních, společenských i osvětových aktivity, které mají pomáhat vytvoření otevřené, tolerantní, genderově a sexuálně pestré …

Dvoutakt.cz, outdoorové aktivity, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz spolku provozujícího táborovou základnu ve …

ILCO Novojičínska spolek stomiků

 – Naplánovat trasu
Klub sdružuje občany s kolostomií, ileostomií a urostomií. Nabízíme rady a informace o problémech života se stomií, včetně informací o dostupných pomůckách. Dále zajišťujeme přednášky odborníků a prezentace firem, rekondiční pobyty a společenské …
732 784 740

Nugis Finem, z.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme právní vzdělávání na právnických fakultách, vzdělávání široké veřejnosti a shromažďujeme pedagogické …

Olomoucká krajská asociace Sport pro všechny

 – Naplánovat trasu
Podpora a napomáhání rozvoje tělesné …
585 754 340

Hanácký taneční soubor Hatě Tovačov

 – Naplánovat trasu
Provoz folklórního tanečního souboru. Zabýváme se udržováním lidových tradic oblasti Hané. Sdružujeme mladé lidi a učíme je lidové písně a tance. Pořádáme různé společenské …

Česká společnost robotické chirurgie

 – Naplánovat trasu
Cílem společnosti je dbát o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní …
588 443 461

PINOKIO, o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení podporující aktivní rodiny s postiženými dětmi. Pomoc s dlouhodobým finančním zajištěním, zprostředkování asistence, kvalitní a intenzivní rehabilitace a potřebného odborného …
724 287 028

Inzulínek

 – Naplánovat trasu
Sdružování rodin s diabetickými dětmi. Pořádání pravidelných seminářů s cílem prohloubení znalostí o cukrovce a možnostech její léčby. O prázdninách pořádáme letní tábory, kde si malí diabetici užijí spoustu zábavy a zároveň jsou hravou formou seznamováni se svou nemocí a jejími …
724 206 190

Kiwanis club Prostějov, z. s.

 – Naplánovat trasu
Jsme servisní klubová organizace sdružující lidi, kteří prostřednictvím vlastních projektů pomáhají převážně dětem a mladým lidem. Humanitární a jiné projekty klubu mohou být místní, celonárodní i …
582 336 430

Setkávání

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prohlubováním mezinárodního setkávání zdravotně …
(1)
584 440 383

Balet Globa o. s.

Věnujeme se různým formám terapie, psychobaletem. Pořádání kulturních akcí a dalším …