Firmy

Svaz postižených civilizačními chorobami

 – Naplánovat trasu
Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními chorobami. Naším cílem je opětovně začlenit do společnosti osoby dlouhodobě a trvale nemocné a seniory. Specializujeme se na prevenci civilizačního onemocnění jako je osteoporóza, epilepsie nebo roztroušená …
774 579 602

Společnost přátel Carrosserie Sodomka

 – Naplánovat trasu
Pořádání setkání majitelů vozů Carosserie Sodomka a přehlídek historických automobilů pro …

Junák - český skaut, středisko Žamberk, z. s.

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné …
736 260 042

Spolek pro záchranu hradu Brandýs nad Orlicí

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení s cílem záchrany a obnovy hradní zříceniny v Brandýse nad …
737 869 296

SVAZ NÁSTROJÁREN

 – Naplánovat trasu
Předmětem činnosti svazu je podílet se na vytváření optimálních podmínek pro dynamický rozvoj českých nástrojáren. Hájíme oprávněné zájmy a stanoviska členů svazu ve vztahu ke státním orgánům včetně místní …
602 339 204

Okresní rada asociace školních sportovních klubů ČR, Chrudim

 – Naplánovat trasu
Podávání informací o sportovních akcích a výsledcích školních sportovních …
602 748 319

Krajina pod Lázkem o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení se zabývá zachováním krajinného rázu obce a jejího …
602 324 581

Klub Paprsek

 – Naplánovat trasu
Pořádání různých akcí pro maminky s …
469 681 487

Modelářský klub SMČR Orlík Žamberk

 – Naplánovat trasu
Provoz leteckého modelářského …
602 394 189

Táborové sdružení STOPA, z.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádáme dětské …
776 243 708

Český svaz ochránců přírody Pardubice

 – Naplánovat trasu
Provoz spolku s cílem péče o přírodovědně hodnotné lokality a zajišťování jejich udržitelného stavu převážně na území Pardubického …

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Chrudim 2

Naše organizace zajišťuje vzdělávání zájemců o členství v ČRS (dětí i dospělých), provozujeme vlastní sportovní rybník, rekreační objekt na Seči, nabízející ubytování našim členům i ostatním zájemcům, a Rybářský klub Valcha, který pronajímáme k pořádání společenských …

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Svitavy

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenského servisu, vzdělávání dětí i odborníků, pořádání přednášek a …
732 638 119

T.J. Sokol Horní Ředice

 – Naplánovat trasu
Nabídka cvičení pro dospělé i děti, předškolní i školní děti, rodiče s dětmi, Break Dance, břišní tance, aerobik, karate a …
603 449 046