Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Český svaz bojovníků za svobodu, o.s.

 – Naplánovat trasu
Politická, nestranická a nezávislá organizace sdružuje účastníky národního odboje za osvobození ve druhé světové válce. Sdružujeme také rodinné příslušníky a pozůstalé počínaje 15. rokem. Našimi členy se mohou stát i ostatní občané, bez rozdílu jejich politické příslušnosti a náboženského …
377 270 619

Junák - český skaut, středisko Královák Klatovy, z. s.

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné …
604 245 723

Akční spolek nezaměstnaných

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek. Hájíme zájmy a požadavky nezaměstnaných …

Sdružení svatého Prokopa

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zaměřující se na záchranu ohrožené kulturní památky kostela sv. …

Automotoklub Pačejov

 – Naplánovat trasu
Pořádání automobilových závodů a …
724 634 888

Český svaz chovatelů, okresní organizace Rokycany

 – Naplánovat trasu
Sdružování chovatelů v regionu. Zaměřujeme se na sdružování chovatelů králíků, holubů, drůbeže, exotického ptactva, drobných hlodavců, koček, kožešinových zvířat, zpěvných kanárů a dalších …
723 212 994

Občanské sdružení myslivců Nečtiny

 – Naplánovat trasu
Provozujeme myslivecké …

TJ Bezděkov

 – Naplánovat trasu
Provoz tělovýchovné …

Stříbrští občané městu

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je snaha o rozvoj kulturnosti našeho města. Pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí, snaha o obnovu historických či kulturních památek a zvyklostí, propagace …
603 492 965

Život bez depresí Plzeň, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Věnujeme se umění komunikace, prevenci stresu jednotlivců, skupin lidí i pracovních kolektivů, vzdělávací činnosti a podpoře zdravého životního stylu. Poskytujeme konzultace a poradenství. Zajišťujeme relaxace a volnočasové …
774 571 813

Bublina

 – Naplánovat trasu
Nabízíme práci s dětmi, mládeží, rodinami a dalšími dospělými v oblasti smysluplného naplňování volného času. Pořádáme taneční, divadelní, sportovní a výtvarné kroužky, kurzy, akce, výukové programy a příměstské i pobytové …
723 424 585

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu region Plzeň

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenského servisu, vzdělávání dětí i odborníků, pořádání přednášek a …
(1)
373 542 479

JCI West Bohemia, z.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme občanské sdružení mladých podnikatelů, manažerů a vedoucích pracovníků z regionu západních Čech. Zaměřujeme se rozvoj a kultivaci místního podnikatelského prostředí, na získávání nových podnikatelských příležitostí a …
378 051 450

Občanský spolek pro obnovu tepelského regionu

 – Naplánovat trasu
Provoz spolku s účelem ochrany stávajícího historického dědictví, záchrany a obnovy historických památek tepelského regionu a pořádání společenských a kulturně vzdělávacích akcí zaměřených na obnovu a zvelebení tohoto …
737 236 126