Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Česká psychoterapeutická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti psychoterapie. Zajišťujeme zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů v oblasti psychoterapie. Podílíme se na řešení otázek týkajících se řízení, organizace i realizace diagnosticko-terapeutických …
222 324 027

Antikomplex - hnutí proti xenofobii

 – Naplánovat trasu
Pořádání akcí proti xenofobii. Zaměřujeme se na občanské vzdělávání a vzdělávání ve školách na téma Sudety a německá …
608 974 856

Občanské sdružení pro opravu varhan v kostele sv. Ludmily v Praze 2

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je získání finančních prostředků na pietní restaurování varhan v …
222 521 558

Česká společnost pro politické vědy

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o politické vědy a pracovníků, kteří se politickou vědou …
224 095 204

Klub přátel školy při ZŠ Mládí

 – Naplánovat trasu
Provoz dobrovolného občanského sdružení rodičů organizující sportovní a zábavní akce pro žáky …
603 170 548

Čtyři dny z.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádání divadelního …
224 809 116

Skandinávský dům, z. s.

 – Naplánovat trasu
Prezentace kultury a tradice zemí evropského severu v ČR, přispívání k setkávání a kulturně-společenskému obohacování mezi Čechy a …
777 926 331

Společnost pro rehabilitační a fyzikální medicínu

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti rehabilitační a fyzikální medicíny. Usilujeme o vytváření celospolečenských programů zaměřených na komplexní prevenci poruch pohybového aparátu, jejich včasnou diagnostiku a racionální …
267 162 307

Společnost lékařů a zdravotníků v sociálních službách

 – Naplánovat trasu
Provozujeme společnost lékařů a zdravotníků v sociálních …
283 881 463

Kulturní sdružení občanů německé národnosti ČR o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení jehož cílem je uchování lidových tradic a jazyka německé menšiny. Organizujeme kulturní a společenské akce, výstavy a vernisáže. Někteří členové mají pěvecké a recitační kroužky, kdy přednášejí a přečítají v dialektu …

Společnost pracovního lékařství

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme odborníky v oboru a podporujeme rozvoj v oblasti pracovního lékařství. Provádíme studium v oblastech vlivu práce a pracovních podmínek na zdravotní stav zaměstnanců či prevence, diagnostiky, léčby a posudkových aspektů nemocí způsobených zhoršenými pracovními …
606 334 732

Společnost pro orgánové transplantace

 – Naplánovat trasu
Provoz společnosti pro orgánové …
261 364 110

Svaz důchodců České republiky, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme svaz důchodců. Chráníme práva a zájmy …
234 462 082

BEZNOT z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz spolku s cílem získat prostředky a poskytnout zdarma výuku sborového zpěvu dětem, které by si ji ve své životní situaci nemohly …