Firmy

LUGH

 – Naplánovat trasu
Sdružení se zabývá šířením znalostí o životě Keltů na našem …
606 960 211

Klub kaktusářů Milín

 – Naplánovat trasu
Věnujeme se pěstování kaktusů a jiných sukulentů. Zaměřujeme se na popularizaci činnosti mezi veřejností a vedení kaktusářského kroužku pro děti. Pořádáme výstavy, přednášky, schůze a …
(1)
604 566 954

Místní média, z.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme zkvalitňování lokálních a regionálních periodik, především obecních zpravodajů. Poskytujeme bezplatné poradenství v oblasti vydávání obecních zpravodajů, provádíme analýzy těchto tiskovin a ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi realizujeme kurzy novinářské …
775 012 613

Junák - český skaut, přístav Modrá flotila Nymburk, Volavky

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné …
737 949 632

Středočeská rada pro děti a mládež

 – Naplánovat trasu
Sdružení napomáhá všestrannému rozvoji mladých …
605 130 057

Mnichovický Rynek

 – Naplánovat trasu
Provoz spolku na podporu společenského života v obci Mnichovice u Prahy. Náplní je pořádání kulturních akcí jako jsou koncerty vážné i méně vážné hudby, přednášky a výhledově také výstavy, charitativní činnost, akce pro zlepšení životního prostředí v obci a jejím okolí a …
323 642 054

Okresní fotbalový svaz Nymburk

 – Naplánovat trasu
Provoz okresního fotbalového …
325 512 332


Spolek rodáků a přátel Kněžmostu a okolí

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na shromažďování historických dokumentů a fotografií včetně archeologický dokumentů. Usilujeme o zachování paměti …
728 837 866


Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Rakovník

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenského servisu, vzdělávání dětí i odborníků, pořádání přednášek a …
732 105 014

Vodohospodářské sdružení Kolín

 – Naplánovat trasu
Zajišťování komplexního provozu vodohospodářského majetku, obnovy a rozvoje vodní …
777 800 169

Spolek Mondík

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek. Podporujeme, rozšiřujeme a realizujeme alternativních směry pedagogiky, zejména Montessori …
739 511 622

Junák - český skaut, okres Mladá Boleslav, z. s.

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné …
723 872 442