Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


Pontes

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je podporovat a rozvíjet eticky hodnotné výchovné a vzdělávací aktivity.
272 474 985

Společnost českých patologů

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti patologie. Zaměřujeme se na vzdělávání v našem oboru. Pořádáme odborné kurzy a semináře. Poskytujeme také informace pro studentskou obec a laickou veřejnost.
224 968 624

Archeo Team z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek zabývající se propagací oboru archeologie, historie, geologie a hornictví na poli vědy, výzkumu a jeho popularizace pro odbornou i laickou veřejnost. Zabýváme se vědeckovýzkumnou činnost v oblasti archeologie a historie.
775 097 463

Asi-milovaní

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou alternativních vzdělávacích aktivit českých škol, sociálně a kulturně znevýhodněných lidí a skupin obyvatel, přípravou vlastních vzdělávacích a volno-časových programů, integrací menšinových skupin a další.
602 317 920

Česká urologická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti urologie. Snažíme se o snižování výskytu urologických onemocnění, zlepšení jejich diagnostiky a léčebných výsledků. Poskytujeme informace odborné i laické veřejnosti o urologických onemocněních a aktuálním dění v …
224 434 801


Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje v oblasti klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Pořádáme odborné kurzy či pravidelné kongresy. Řádným členem společnosti se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru.
495 832 890

Autoklub Cheb v AČR

 – Naplánovat trasu
Sdružování příznivců automobilů.

OB Stráž u Tachova

 – Naplánovat trasu
Provozujeme vlastenecko dobročinný baráčnický spolek. Činnost spolku je zaměřena převážně na udržování starých tradic a zvyků, pořadání různých zábavných a humanitních akci s myšlenkou pomáhat druhým. Organizujeme masopusty, letní slavnosti, akce pro …

ZŠ Prachatice, Vodňanská

 – Naplánovat trasu
Provoz stanice zajmových činností s možností ubytovaní. Nabídka ekologických výukových programů.
388 317 806

Myslivecká společnost Staré Zámky

 – Naplánovat trasu
Provozování mysliveckého sdružení. Chov a lov zvěře, péče o prostředí.

Tělovýchovná jednota SOKOL Babice u Rosic

 – Naplánovat trasu
Provoz tělovýchovné jednoty.