Firmy

Outdoorgame o.s.

 – Naplánovat trasu
Organizace outdoorových a volnočasových aktivit. Jsme skupinou mladých lidí, které nespojuje pouze společná vize, ale především vzájemná důvěra, přátelství, víra a zapálenost pro věc. Ooutdoorové aktivity jsou a budou stále hlavní náplní, která nás všechny od počátku …
775 073 422

Česká lékařská akupunkturická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou výzkumu v oblasti akupunktury. Poskytujeme informace o akupunktuře a akupunkturních přidružených technikách. Pořádáme odborné kurzy akupunktury a vydáváme odbornou …
541 217 726

Krajský atletický svaz Vysočina

 – Naplánovat trasu
Provoz atletického …
606 748 153

Mladý rybář, obecně prospěšná společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se modernizací výchovně vzdělávacího procesu, ochranou životního prostředí a podporou účelného a plnohodnotného využití volného času …
384 721 216

Orel jednota Uherský Brod

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na výchovu mladých lidí a dětí zejména prostřednictvím sportovních aktivit. Vedeme družstva florbalu, fotbalu, nohejbalu, aerobiku, stolního tenisu, tenisu a cykloturistiky. Nabízíme k pronájmu tenisové kurty a víceúčelové hřiště. Spravujeme fotbalové …
777 623 930

Společnost medicínského práva

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje v oblasti medicínského …
224 972 537

Místní akční skupina Stolové hory, z. s.

 – Naplánovat trasu
Jsme občanské sdružení zabývající se vytvářením místních partnerství, podporou volnočasových aktivit dětí a mládeže především z oblasti kutury a sportu, komunitní prácí, regionální i mezinárodní spoluprácí a podporou regionálních výrobků a malých …
775 044 622

Hurčánek

 – Naplánovat trasu
Provoz folklórního …
604 841 244

Společnost lékařské genetiky a genomiky

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti lékařské genetiky. Pořádáme vzdělávací kurzy a odborné konference. Zaměřujeme se také na celoživotní a specializační …
224 433 501

JULINKA z.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme rozvoj občanské společnosti, vytvářet podmínky pro rozvoj dobrovolnictví, spolků a občanských iniciativ, získávat finanční prostředky na činnosti související s rozvojem turistiky, ochrany přírody, zachováním kulturního …
608 552 136

Okresní sdružení ČUS Praha - západ z.s.

Provoz instituce jenž organizačně, administrativně a ekonomicky podporuje činnost sdružených spolků, prosazuje a chrání jejich společné zájmy a …

Občanské sdružení Živá Podstráň

 – Naplánovat trasu
Snaha o ochranu přírody, životního prostředí a veřejného …
605 246 905

Spolek českých a moravských celních deklarací

 – Naplánovat trasu
Vytvoření kvalitní komunikace mezi celní správou a celními deklaracemi v České republice za účelem zkvalitňování celních procesů. Zajištění konzultací na úrovni celních úřadů, generálního ředitelství cel při řešení vlastní problematiky spojené s …
777 560 704