Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Společnost sportovní traumatologie a artroskopie

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním lékařů a zdravotníků. Podporujeme rozvoj výzkumu v oblasti artroskopie a sportovní traumatologie. Zaměřujeme se na výuku pre- i postgraduální, podporujeme další vzdělávání domácích i zahraničních …
224 432 801

BART Bohumín z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení sdružující zájemce o výtvarné umění. Podporujeme výtvarnou činnost svých členů a sympatizujících osob v oblasti volného času a vytváříme materiální a prostorové podmínky pro tuto činnost. Vedeme ateliér. Pořádáme výstavy děl našich …
731 044 074

Spolek Aquarius - Vodnář, SAV

 – Naplánovat trasu
Provoz spolku zabývajícího se problematikou vody a vodních poměrů, s cílem všech kladných dopadů pro společnost i přírodu, mimo jiné i omezení škod v důsledku …
778 022 779

Česká lékařská akupunkturická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou výzkumu v oblasti akupunktury. Poskytujeme informace o akupunktuře a akupunkturních přidružených technikách. Pořádáme odborné kurzy akupunktury a vydáváme odbornou …
541 217 726

Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z. s.

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné …
731 489 314

ATOM 4335 SYLVATIK

 – Naplánovat trasu
Turistický oddíl celoročně organizuje schůzky a výpravy a o prázdninách letní tématické tábory v …
602 195 621

Česká radiologická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti radiologie. Pořádáme odborné vzdělávací kurzy či radiologické kongresy a schůze. Vydáváme odborný časopis. Usilujeme o zvyšování vzdělávání svých …
377 103 456


TJ Štítná nad Vláří, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme tělovýchovnou …

cats2cats z.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme sít žen, pro které je důležité sdílet svoje znalosti a životní zkušenosti s ostatními ženami, učit se od sebe a posilovat víru v …

Za naší budoucnost

 – Naplánovat trasu
Snažíme se o zlepšení životního prostředí v oblasti Rokosky. Hlavním cílem sdružení je vyvíjet tlak na patřičné orgány, aby bylo dosaženo kvalitativního zlepšení životního prostředí v této lokalitě a zejména, aby se situace ještě více …
284 680 927

ASOCIACE JEZDCŮ RALLY

 – Naplánovat trasu
Provoz asociace jezdců automobilových rally. Provádíme kontrolu a schvalování tratí automobilových soutěží, hodnocení soutěží rally a zastupování jezdců ve Svazu rally FAS …

Česká společnost pro klinickou neurofyziologii

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti klinické neurofyziologie. Organizujeme sjezdy, workshopy, soutěže a další akce. Vyhlašujeme také granty, například na podporu mladých …
495 816 332