Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Vysokoškolský odborový svaz, základní odborová organizace, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

 – Naplánovat trasu
Hájení a prosazování zájmů zaměstanců …
549 491 111Odborová organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme odborovou organizaci. Zajišťujeme ochranu práv zaměstnanců a pracovního práva. Vydáváme pravidelné články o pracovní …
(1)

Federace vlakových čet ZO Břeclav

 – Naplánovat trasu
Provoz odborové …
606 919 933

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace SOU Havlíčkova Kyjov

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …
518 615 109

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace Saint-Gobain Adfors CZ, s.r.o. Závod 3 - CP

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …
515 207 467

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace Sklářské stroje Znojmo s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …
515 282 322

Profesní odborová organizace řidičů MHD Alternativa

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu a prosazování profesionálních, ekonomických, kvalifikačních, sociálních, pracovních a životních podmínek svých členů. Pořádáme semináře. V našem programu navazujeme na křesťansko-demokratické tradice první republiky. Zabýváme se také intenzivní spoluprací s …
519 374 719

Odborový svaz KOVO

Zajišťujeme poradenství a pomoc v majetkoprávních a pracovněprávních sporech pracovníkům kovozpracujícího průmyslu. Podílíme se na řešení problémů státní sociální politiky a postavení zaměstnanců. Poskytujeme právní poradenství. Zaměřujeme se na pořádání kurzů a …

Odborový svaz pracovníků obchodu

Jsme občanské sdružení zabývající se ochranou a prosazováním práv a zájmů svých členů. Specializujeme se na zlepšování pracovních, mzdových, profesních, materiálních, sociálních a kulturních zájmů. Poskytujeme poradenství v pracovněprávních a mzdových otázkách. Vedeme kolektivní …

Základní organizace OS UNIOS Městská policie Brno

 – Naplánovat trasu
Provoz odborového …
541 124 111

Odborový svaz státních orgánů a organizací

 – Naplánovat trasu
Zajištění právní pomoci a poskytování poradenství …
542 213 188

Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

 – Naplánovat trasu
Poskytování pracovněprávního poradenství, podpory a sociálních jistot členům. Dále zajišťování členům sdružení metodické a poradenské činnosti v otázkách BOZP a závodním inspektorům BOZP poskytuje nejméně 1x ročně informace v oblasti BOZP formou seminářů a …
542 152 706